Prekladateľ: Lenka Szőkeová

Feb
4

Otvorený list MŠMT

Otvorený list MŠMT
Čítaj ďalej...

Apr
25

Neue Schule Hamburg

Neue Schule Hamburg

Náš kolega Hynek Jína pôsobí aktuálne ako praktikant na najväčšej Sudbury škole v Európe. Tu prinášame článok jeho prvých dojmov. Čítaj ďalej...

Apr
25

Úvod do slobodného vzdelávania

Úvod do slobodného vzdelávania

Napadlo vás niekedy, že celý školský systém je postavený na hlavu? Čiastkových dôkazov by ste mohli nájsť toľko, s koľkými nezištnými známkami, nekompetentnými učiteľmi a ďalšími podobne (ne) výraznými nedostatkami sa v ňom môžete stretnúť. Čítaj ďalej...

Apr
23

Moja skúsenosť slobodne vzdelávaného človeka

Moja skúsenosť slobodne vzdelávaného človeka

O domácom/slobodnom vzdelávaní či unschoolingu koluje široké spektrum názorov, negatívnych aj pozitívnych, od tých, ktorí ho nikdy nezažili až po tých, ktorí sú práve v procese slobodného vzdelávania svojich detí. Čo ale veľmi často nevidím, je pohľad dospelého slobodne vzdelávaného človeka. Čítaj ďalej...

Feb
4

Návšteva v slobodnej škole

Návšteva v slobodnej škole

Na návštevu Demokratische Schule v Berlíne, ktorá deklaruje, že je založená na unschoolingu a inšpiruje sa školami typu Sudbury Valley, som sa veľmi tešila. Popravde povedané, cez všetku načítanú literatúru som si stále nedokázala predstaviť, ako to vlastne v praxi funguje. Pod vplyvom vlastnej skúsenosti, ktorá zahŕňa len klasický český školský dril a americký silne individualistický prístup založený na testovaní, som stále nedokázala prijať myšlienku absolútneho slobodného učenia sa – bez zásahov dospelých, bez riadenej činnosti, len tak. Čítaj ďalej...

Feb
4

Školstvo versus spoločnosť

Školstvo versus spoločnosť

V článkoch tu na internetových stranách SlobodaUčenia.sk často poukazujeme na rastúci nesúlad medzi rýchlo sa rozvíjajúcim svetom a vývojovo paralyzovaným školstvom klasického typu. Vychádzame z predpokladu, že nedokonalosti školskej výučby podliehajú určitému časovému vývoju a naďalej sa zväčšujú. Považujem za dôležité opísať, ako si túto časovú závislosť konkrétne predstavujem a pozrieť sa presnejšie na jej počiatočný bod. Čítaj ďalej...

Feb
4

Rozhovor s Ivanou Málkovou

Rozhovor s Ivanou Málkovou

Ivana Málková: V roku 1991 so skupinou rodičov a pedagógov vytvorila jedinečný projekt súkromnej základnej školy rodinného typu (Školy Hrou), kde získala skúsenosti učiteľky, riaditeľky a majiteľky. Po dvadsiatich rokoch sa rozhodla zo školy odísť. Teraz je lektorom kurzu osobného rozvoja (Konštalácia a Vedomá pedagogika), vedie školské supervízie a pracuje individuálne s deťmi aj dospelými inšpirovaná metódami systemickej pedagogiky, konštelácie, individuálnej systemiky a One Brain. Čítaj ďalej...

Feb
4

John Holt: Od homeschoolingu k unschoolingu a späť

John Holt: Od homeschoolingu k unschoolingu a späť

Slovo unschooling prvýkrát použil americký spisovateľ a pedagóg, zástanca domáceho vzdelávania a priekopník v oblasti teórie práv dieťaťa John Holt. Bol to natoľko zaujímavý človek, že stojí za to napísať o ňom pár slov. Čítaj ďalej...

Feb
3

Rozhovor so Šárkou Winter

Rozhovor so Šárkou Winter

Volám sa Šárka Winter, bývam v južnom Francúzsku a s mojím mužom máme dohromady 8 detí (medzi tromi a pätnástimi rokmi), ktoré sa učia doma. Deti sa učia formou unschoolingu, teda čerpajú z toho, čo práve zažívajú a alebo čo je práve zaujíma, a to potom prehlbujeme a rozširujeme. Snažíme sa, aby ich túžba učiť sa a objavovať rástla a aby ľahko našli na svojej ceste životom to, čo ich naozaj zaujíma. Čítaj ďalej...

Feb
3

Skryté lekcie školy III: Utíšenie seba samého

Skryté lekcie školy III: Utíšenie seba samého

Otázka kritického myslenia: Zamyslite sa na chvíľu nad úžasnou rozmanitosťou ľudí v myšlienkach, ambíciách, predstavivosti a kreativite. Prečo by niekto chcel ponížiť toľko jedinečných osobností do tej miery, že sa jednoducho napasujú do všeobecne vyrovnanej a homogénnej skupiny? Ak sa vám táto otázka nepozdáva, skúste inú: Predstavte si výhody vlastnej armády robotov. Čítaj ďalej...

Feb
1

Skryté lekcie školy II.: Poslušnosť je cnosť

Skryté lekcie školy II.: Poslušnosť je cnosť

Otázka kritického myslenia: Prečo je poslušnosť v skutočnosti opakom cnosti? Čítaj ďalej...

Jan
31

Skryté lekcie školy I.: Prispôsobenie sa a poddajnosť

Skryté lekcie školy I.: Prispôsobenie sa a poddajnosť

Otázka na kritické myslenie: Predpokladajme, že malá skupina ľudí chce ovládať veľkú skupinu ľudí. Ako nebezpečné by bolo pre malú skupinu, keby nemala patričné ​​nástroje na ovládanie myslenia ľudí vo veľkej skupine? Čítaj ďalej...

Jan
30

Deti potrebujú komunitu

Deti potrebujú komunitu

Z dobrých biologických dôvodov deti chcú a potrebujú prekonávať svojich rodičov. Čítaj ďalej...

Jan
29

Vzdelávanie - dobrodružstvo alebo nutné zlo?

Vzdelávanie - dobrodružstvo alebo nutné zlo?

„Zvedavosť je u detí, ako je známe, jedna z prirodzených vlastností. Často je to ale tak, že nástupom do školy dôjde k tomu, že všetka zvedavosť je náhle preč a v nenávratne. A to si myslím, že je jeden z kritických bodov tradičného vzdelávania, že mnohokrát aj nadpriemerne či mimoriadne zvedavé deti nedostanú možnosť na rozvoj svojho talentu, nadania, väčších predpokladov. Prax ukazuje, že nezriedka deti s nadpriemernými predpokladmi sa časom zaradia do priemeru.“ Čítaj ďalej...

Jan
29

Argumenty proti domácim úlohám

Argumenty proti domácim úlohám

Som presvedčený o tom, že východiskovým stavom by malo byť „žiadne domáce úlohy“. Inými slovami, úlohy na večery pracovných dní (nieto na víkendy alebo na prázdniny) by mali byť ospravedlnené prípad od prípadu. Pretože väčšinu domácich úloh nemožno odôvodniť, niektorí učitelia a dokonca celé školy s ich zadávaním úplne prestali – so skvelými výsledkami. Čítaj ďalej...

Jan
29

Prirodzené vzdelávanie a znovuzrodenie slobody - časť rozhovoru

Prirodzené vzdelávanie a znovuzrodenie slobody - časť rozhovoru

Preklad časti rozhovoru Stefana Molyneuxa s Laurette Lynn o prirodzenom vzdelávaní. Čítaj ďalej...

Jan
29

Kniha Summerhill - predslov vydavateľa

Kniha Summerhill - predslov vydavateľa

„Väčšina ľudí, ktorá počuje o Summerhill prvýkrát, neverí svojim ušiam. Školu, v ktorej sa žiaci sami rozhodujú o tom, čo, kedy, kde, ako, alebo od koho sa budú učiť a ktorá navyše existuje už od roku 1921, si jednoducho nevieme predstaviť.“- Tomáš Hajzler Čítaj ďalej...

Jan
28

Pripravila vás škola na život?

Pripravila vás škola na život?

V článku s názvom Nemať školu nevadí som sa zameral na známe osobnosti, „ktorých úspech nie je podložený univerzitným diplomom a často ani riadnou školskou dochádzkou.“ V súvislosti s týmto článkom ma ďalej zaujímalo, ako si v živote obstáli ľudia vzdelaní slobodne, bez vopred stanovených osnov. Pátral som teda po osudoch ľudí nadobúdajúcich vedomosti aspoň po určitú časť svojho života podľa filozofie unschoolingu. Poďme sa spoločne pozrieť na osudy niektorých z nich. Čítaj ďalej...

Jan
28

Školy typu Sudbury v Európe

Školy typu Sudbury v Európe

Americká škola Sudbury Valley a ďalšie vzdelávacie inštitúcie od nej odvodené svoju históriu počítajú v radoch desiatok rokov, majú mnoho študentov a celkovo povedané sú pevne zakorenené. Aká je ale situácia s inštituciona­lizovanou vetvou unschoolingu na našom európskom kontinente? Čítaj ďalej...

Jan
27

Rámcový vzdelávací program: Anjel s dušou diabla

Rámcový vzdelávací program: Anjel s dušou diabla

Ministerstvo školstva prezentuje svoju víziu vzdelávania ako perfektný systém plný demokracie a šťastných žiakov. Na úradníkmi podpísanom papieri znie povinná školská dochádzka veľmi sľubne, je tomu tak aj v skutočnosti? (Tento článok je prekladom z českého jazyka a týka sa vzdelávacieho programu Českej Republiky. Na Slovensku je to však prakticky rovnaké.) Čítaj ďalej...