Mar
4

Vysoké školy vítajú rastúci počet študentov z domáceho vzdelávania

Vysoké školy vítajú rastúci počet študentov z domáceho vzdelávania

Stále viac detí v USA sa vzdeláva doma a mnohé vysoké školy snažiace sa rozšíriť svoje rady kvalitnými študentami ich vítajú s radosťou. Aj keď percento uchádzačov z domáceho vzdelávania je stále nízke, podľa prijímacích komisií ich prihlášky často vynikajú. Majú „hrubšie zložky v dobrom slova zmysle,“ vyjadrila sa pre správy NBC News Katie Fretwellová, riaditeľka Úseku prijímacích pohovorov a finančnej podpory vysokej školy Amherst College. Dokážu byť „inovatívnymi mysliteľmi a majú čo ponúknuť,“ dodala. Obzvlášť na takej vysokej škole ako je Amherst, kde majú študenti otvorený študijný plán a kladie sa dôraz na samostatnosť. Fretwellová vraví, že Amherest ukončilo iba 8 či 9 percent študentov z čisto domáceho vzdelávania, ale počet študentov, ktorí sa aspoň čiastočne predtým vzdelávali doma, je oveľa vyšší.

Podľa Národného ústavu pre domáce vzdelávanie (National Home Education Research Institute) sa viac ako 2,2 milióna detí v tejto krajine vzdeláva doma, a ich počet stále narastá. Beth Whitsonová, matka z Ohio, všetky svoje štyri deti vzdelávala doma. Na vysokú školu sa dostali bez akýchkoľvek problémov. Hovorí: „Všetky deti prijali na všetky vysoké školy, na ktoré sa hlásili.“ Dodala, že postup na prijatie bol ale trochu odlišný, pretože mali za sebou domáce vzdelávanie.

Hoci bolo jednoduché zhromaždiť potrebné záznamy, ich mama bola uvedená ako garant a mali tiež odporúčania od ďalších vzdelávacích inštruktorov a učiteľov, niektoré vysoké školy mali aj tak ďalšie požiadavky.

Nie je to neobvyklé. Andrea Felderová, riaditeľka z Floridskej univerzity z Úseku pre medzištátne prijímacie pohovory, sa pre NBC News vyjadrila, že uchádzači z domáceho vzdelávania sa posudzujú rovnako ako z klasických stredných škôl s niekoľkými ďalšími požiadavkami. Vyjadrila sa: „Od uchádzačov z domáceho vzdelávania požadujeme, aby svoje znalosti preukázali výsledkami z prijímacích testov z matematiky, z cudzieho jazyka, z prírodných vied a spoločenských vied (tzv. „SAT Subject Tests“ pre vysoké školy, ktorými sa zvyšuje počet bodov na prijatie). Od týchto testov sú oslobodení, ak ukončili dva kurzy z príslušného predmetu v akreditovanej inštitúcii, ako je štátna či miestna stredná škola, škola Florida Virtual School (online stredná škola) a podobne.“

Keď si Kym Valková z Floridy, z mesta Gulf Breeze, druhé doma vzdelávané dieťa v rodine, podávala prihlášku na vysokú školu, jej matka zistila, že niektoré školy boli k doma vzdelávaným žiakom priateľskejšie a iné naopak. Prvá škola (United States Air Force Academy), ktorú si jej dcéra vybrala, mala rozsiahly prijímací postup pre akéhokoľvek študenta a požadovala aj špeciálne odporúčanie. „K uchádzačom z domáceho vzdelávania boli prijímacie postupy väčšiny škôl veľmi ústretové,“ vyjadrila sa Kym. Ale niektoré školy až tak ústretové neboli. „Povedali nám, že potrebuje “oficiálne“ osvedčenie, aby mohla nastúpiť,“ pokračovala. „Týmto pojmom definovali osvedčenie vydané akreditovanou školou.“

Rodina hľadala pomoc u Asociácie pre právnu ochranu domáceho vzdelávania (Home School Legal Defense Association), ktorá ich uistila, že osvedčenia sú oficiálne pokiaľ sú v zhode so záznamami zo školskej databázy v danom kraji. „Škola, ktorá požadovala našu spôsobilosť bola o tomto zákone takisto informovaná a prijala potom naše záznamy ako oficiálne,“ povedala.

Ďalšia vysoká škola informovala Valkových, že študentov z domáceho vzdelávania, ktorí nie sú z ich štátu, neprijímajú. „Prišli sme na to, že zákony týkajúce sa domáceho vzdelávania v ich štáte a mimo neho sú rozdielne.“

Osemnásťročná druháčka na univerzite New York University (NYU) Katarina Cirillo, strávila svoj prvý rok strednej školy v bežnej škole, potom sa rozhodla dokončiť školu doma s pomocou virtuálneho školského systému v jej štáte ako aj s pomocou iných online stránok domáceho vzdelávania.

Tri roky sa vzdelávala doma. Keď sa chcela dostať na vysokú školu, bolo to iba na nej. „Musela som veľa googliť na internete, ako mám postupovať, keď sa chcem prihlásiť na štúdium na vysokej škole,“ spomína. „Nemala som nikoho, kto by mi poradil.“

Väčšina vysokých škôl, na ktoré sa prihlásila, nemali žiadne špeciálne pokyny pre študentov z domáceho vzdelávania. Použila teda bežnú formu prihlásenia s opisom svojho stredoškolského štúdia, počas ktorého bola jej oficiálnym garantom jej matka. Tak ako u Whitsonových deti, Cirillo spolupracovala aj s ďalšími vzdelávacími inštruktormi. „Najťažšie bolo poradiť si bez záverečného osvedčenia,“ vyjadrila sa Cirillo. „Musela som sama vytvoriť celkový prepis všetkých jednotlivých zápisov a záznamov, z každej stránky a z každého systému, všetky som si musela vyžiadať.“

Keď sa pripravovala na vysokú školu, Felderová z Floridskej univerzity mala pre študentov z domáceho vzdelávania takéto odporúčania: uistite sa, že ste oboznámení s požiadavkami na prijatie, absolvujte prípravné vyučovanie na výšku a nájdite si oblasť záujmu mimo školy. „Študenti z domáceho vzdelávania nemusia navštevovať také kluby ako sú na tradičnej strednej škole, ale môžu byť dobrovoľníkmi, môžu sa zapojiť do okolitej komunity, hrať na hudobný nástroj, nájsť si nejakú činnosť, ktorá ich baví, môžu si nájsť prácu, pomáhať so zodpovednosťami doma atď.“ povedala. „Ak študent svoje záujmy a svoju činnosť preukáže akýmkoľvek spôsobom mimo školskej triedy, je to nápomocné.“


 

Ak si tiež myslíte, že klasická škola nie je ideálnym riešením pre naše deti a chcete vedieť viac o unschooling-u, pridajte sa do našej skupiny na Facebook alebo sa prihláste do nášho NEWSLETTER-a. Poznáme reálne riešenie vzdelávania pre 21. storočie.

 

Allison Tate