Jan
29

Kniha Summerhill - predslov vydavateľa

Kniha Summerhill - predslov vydavateľa

„Väčšina ľudí, ktorá počuje o Summerhill prvýkrát, neverí svojim ušiam. Školu, v ktorej sa žiaci sami rozhodujú o tom, čo, kedy, kde, ako, alebo od koho sa budú učiť a ktorá navyše existuje už od roku 1921, si jednoducho nevieme predstaviť.“- Tomáš Hajzler Čítaj ďalej...

Jan
23

Rešpektovať a byť rešpektovaný - recenzia

Rešpektovať a byť rešpektovaný - recenzia

Veľmi podarená publikácia dokazujúca, ako blízko má slobodné vzdelávanie k liberálnemu poňatie výchovy. Ťažiskovým bodom tejto knihy je rešpekt, ktorý je aplikovaný na medziľudské vzťahy, predovšetkým medzi rodičmi a deťmi. Čítaj ďalej...

Jan
23

Mýty vo vzdelávaní - recenzia

Mýty vo vzdelávaní - recenzia

Autorka v jednotlivých kapitolách načrtáva nedostatky klasického školstva – venuje sa napr. prirodzenosti učenia, známkovaniu, osnovám a učebniciam, spolupráci detí a študentov, roly učiteľa a zahrnutiu detí a študentov do rozhodovania. Čítaj ďalej...

Jan
22

Neberte lieky, nechoďte do školy - úvod

Neberte lieky, nechoďte do školy - úvod

Naše deti sú úžasné. Musíme ich prestať dávať do systému, ktorý nerozpoznáva ich ľudskosť. Musíme prijať našu zodpovednosť. Dlhujeme to našim deťom, našej budúcnosti. Čítaj ďalej...