Jan
29

Kniha Summerhill - predslov vydavateľa

Kniha Summerhill - predslov vydavateľa
Názov: Summerhill

Podtitul: Príbeh prvej demokratickej školy na svete

Orig. názov: Summerhill: A Radical Approach to Child REARING

Autor: A. S. Neill

Preklad: Viktor Jurek

Vydal: PeopleComm

Knihu môžete kúpiť tu


Predhovor vydavateľa

Ako dieťa pracujúcich rodičov som do vzdelávacieho systému nastúpil, keď som nemal ešte ani rok. Po dvoch rokoch v jasliach prišli tri roky v škôlke. Nasledovalo osem dlhých rokov na základnej a ďalšie štyri na strednej škole a s nimi dennodenný tréning v poslušnosti a „bifľovaní“ aj trvalý apel na snahu „niekam to dotiahnuť“. Na vysokú školu som odišiel do Bieloruska a ďalší rok do Moskvy. V Rusku som spoznal, že môže byť oveľa horšie ako u nás. Okrem tupého memorovania a prísneho disciplinárneho režimu, ktoré som tak poznal dobre z našich škôl, pribudlo navyše šikanovanie zo strany Komsomolu a ďalších zložiek totalitného systému. Súhrou náhod sa mi po roku podarilo Moskvu vymeniť za Holandsko. Tam som si najprv pripadal ako Alenka v ríši divov. Tie tam boli vynútene ticho, dôraz sa vkladal na podriaďovanie sa aj bezduché opakovanie preberaného učiva. Namiesto toho bolo treba samostatne premýšľať, slobodne si voliť, spolupracovať a diskutovať. Po tejto skúsenosti som si pridal tri ďalšie roky v americkom školskom systéme, čo bolo pre mňa „Holandsko na druhú“. Preč bol štandardizovaný, poslušný a závislý robotník, ktorým som sa mal stať v našom systéme.

Trvalo to však ešte desať rokov, kým som sa dozvedel, kam až je možné pri vzdelávaní a výchove zájsť. Vtedy som narazil na Summerhill – školu, do ktorej deti nemusia chodiť a keď už tam idú, ovplyvňujú do veľkej miery, čo, kedy, ako alebo kde sa budú učiť. Knihu AS Neilla Summerhill, ktorú teraz držíte v rukách, som prečítal jedným dychom. Príbeh tejto unikátnej, vskutku demokratickej školy bol v tak ostrom kontraste s tým, čím som si pri svojom vzdelávaní sám prešiel, bol pre mňa niečím tak nepredstaviteľným, že som bol úplne ohromený. Otvoril sa mi svet slobody vo vzdelávaní a následne aj v práci. Zistil som, že väčšina dnešných reformátorov vzdelávania, školy, rodičovstva a výchovy považuje túto knihu za úplne prelomové dielo, tým viac ma šokovalo, že v češtine zatiaľ neexistuje.

Som presvedčený, že sloboda v práci a všeobecne v živote začína práve v detstve. Preto som si zaumienil túto knihu do Česka a na Slovensko priniesť. AS Neill ju napísal už v roku 1960 a od tej doby sa jej po celom svete predalo cez milión výtlačkov. Napriek tomu si myslím, že až teraz jej začíname skutočne rozumieť. Nie je to kniha, s ktorou je potrebné apriori súhlasiť (tým skôr, že vznikla pred päťdesiatimi rokmi) a nekriticky, bez výhrad ju prijať. Rozhodne však každému čitateľovi, ktorému otázky výchovy a vzdelávania detí ležia na srdci, poskytuje nové pohľady na detstvo, výchovu, vzdelávanie a predovšetkým na podstatu ľudskej slobody, slovom veľa provokatívneho a znekľudňujúceho, ale hlavne inšpiratívneho materiálu k hlbokému zamysleniu. Prial by som si preto, aby sa Summerhill dostal k čo najväčšiemu počtu otvorených ľudí a pomohol nám tak urobiť ďalší krok k slobodnejšej, zdravšej a šťastnejšej spoločnosti.

Po autorských právach k tejto knihe sme pátrali viac ako rok a sám som to dvakrát už skoro vzdal. Vďaka Jerrymu Mintzovi (Education Revolution), a predovšetkým Honzovi Šedovi sa nám nakoniec podarilo dohodnúť sa so Zoë Readhadovou (dcérou AS Neilla, ktorá dnes Summerhill vedie) i s Albertom Lambom (editorom posledného amerického vydania Summerhill) a knihu sme mohli začať pripravovať. Tu patrí najväčšia vďaka Viktorovi Jurkovi a Aničke Jurkovej za českú verziu textu a Bohušovi Bednářovi a Kubovi Ryvolovi za to, ako kniha zvnútra aj zvonku vyzerá.

Nakladateľstvo PeopleComm vzniklo ako súčasť snáh o zmenu toho, ako sa u nás pracuje a podniká, aby sa tak viac ľudí mohlo v práci venovať tomu, čo majú naozaj radi. Naše vydavateľské aktivity sme zahájili príbehom SEMC (Podivín a Sedemdňový víkend), najodvážnejším sociologickým experimentom v oblasti firemnej demokracie. Nasledovala kniha o Zappos, firme, ktorá dosiahla fenomenálne výsledky tým, že sa zamerala na šťastie svojich zamestnancov (Šťastie doručené). Sloboda v práci zoznamuje s viac ako dvadsiatimi firmami, ktoré prenášajú riadenie na zamestnancov a používajú „slobodu v práci“ ako jeden z prístupov k ľudskejšej a tým tvorivejšej a inovatívnejšej organizácii firmy. V jednom zo svojich prelomových diel Na čom dnes záleží Gary Hamel trefne poukazuje na podstatu problémov dnešných firiem a pomenúva hlavné princípy, na ktorých je potrebné stavať v 21. storočí. Vo svojej vlastnej knihe Peniaze, alebo život? ukazujem, prečo a ako si vytvoriť prácu, ktorá bude stáť na prednostiach každého z nás. Summerhill je medzi školami tým, čím je Semco medzi firmami, a vyššie uvedené knihy dopĺňa pohľadom na obdobie života, kedy sa rozhoduje o tom, nakoľko slobodný život dokážeme prežiť. Tým sa završuje jedna dôležitá kapitola nášho vydavateľského snaženia. Prajem vám inšpiratívne čítanie a vopred ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhate dostať naše knihy k ľuďom, ktorým nie je ľahostajné, kadiaľ sa bude uberať ďalší vývoj našej spoločnosti, a ktorí sú odhodlaní pričiniť sa, aby to bolo smerom k väčšej ľudskej slobode.

Tomáš Hajzler, PeopleComm

 

Ak si tiež myslíte, že klasická škola nie je ideálnym riešením pre naše deti a chcete vedieť viac o unschooling-u, pridajte sa do našej skupiny na Facebook alebo sa prihláste do nášho NEWSLETTER-a. Poznáme reálne riešenie vzdelávania pre 21. storočie.