Tomáš Kondr

Tomáš Kondr

Tomáš Kondr (autor)

Kontakt: tomas.kondr (zavinac) svobodauceni.cz

Feb
4

Školstvo versus spoločnosť

Školstvo versus spoločnosť

V článkoch tu na internetových stranách SlobodaUčenia.sk často poukazujeme na rastúci nesúlad medzi rýchlo sa rozvíjajúcim svetom a vývojovo paralyzovaným školstvom klasického typu. Vychádzame z predpokladu, že nedokonalosti školskej výučby podliehajú určitému časovému vývoju a naďalej sa zväčšujú. Považujem za dôležité opísať, ako si túto časovú závislosť konkrétne predstavujem a pozrieť sa presnejšie na jej počiatočný bod. Čítaj ďalej...

Jan
28

Pripravila vás škola na život?

Pripravila vás škola na život?

V článku s názvom Nemať školu nevadí som sa zameral na známe osobnosti, „ktorých úspech nie je podložený univerzitným diplomom a často ani riadnou školskou dochádzkou.“ V súvislosti s týmto článkom ma ďalej zaujímalo, ako si v živote obstáli ľudia vzdelaní slobodne, bez vopred stanovených osnov. Pátral som teda po osudoch ľudí nadobúdajúcich vedomosti aspoň po určitú časť svojho života podľa filozofie unschoolingu. Poďme sa spoločne pozrieť na osudy niektorých z nich. Čítaj ďalej...

Jan
28

Školy typu Sudbury v Európe

Školy typu Sudbury v Európe

Americká škola Sudbury Valley a ďalšie vzdelávacie inštitúcie od nej odvodené svoju históriu počítajú v radoch desiatok rokov, majú mnoho študentov a celkovo povedané sú pevne zakorenené. Aká je ale situácia s inštituciona­lizovanou vetvou unschoolingu na našom európskom kontinente? Čítaj ďalej...

Jan
27

Rámcový vzdelávací program: Anjel s dušou diabla

Rámcový vzdelávací program: Anjel s dušou diabla

Ministerstvo školstva prezentuje svoju víziu vzdelávania ako perfektný systém plný demokracie a šťastných žiakov. Na úradníkmi podpísanom papieri znie povinná školská dochádzka veľmi sľubne, je tomu tak aj v skutočnosti? (Tento článok je prekladom z českého jazyka a týka sa vzdelávacieho programu Českej Republiky. Na Slovensku je to však prakticky rovnaké.) Čítaj ďalej...

Jan
23

Rozhovor s Janou Nováčkovou o rešpekte vo vzdelávaní

Rozhovor s Janou Nováčkovou o rešpekte vo vzdelávaní

„Klasické školy fungujú prevažne na vonkajšej motivácii. Uplatňovanie vonkajšej motivácie súvisí s mocenským vzťahom k deťom. Deti si na to ľahko zvyknú, mnohé sa s tým aj stotožnia. Vytvára to postoj k životu, k medziľudským vzťahom, k práci, že budem robiť len to a takým spôsobom, aby som nebola potrestaná alebo aby som získala odmenu. Nie viac.“ Čítaj ďalej...

Jan
23

Rešpektovať a byť rešpektovaný - recenzia

Rešpektovať a byť rešpektovaný - recenzia

Veľmi podarená publikácia dokazujúca, ako blízko má slobodné vzdelávanie k liberálnemu poňatie výchovy. Ťažiskovým bodom tejto knihy je rešpekt, ktorý je aplikovaný na medziľudské vzťahy, predovšetkým medzi rodičmi a deťmi. Čítaj ďalej...

Jan
23

Mýty vo vzdelávaní - recenzia

Mýty vo vzdelávaní - recenzia

Autorka v jednotlivých kapitolách načrtáva nedostatky klasického školstva – venuje sa napr. prirodzenosti učenia, známkovaniu, osnovám a učebniciam, spolupráci detí a študentov, roly učiteľa a zahrnutiu detí a študentov do rozhodovania. Čítaj ďalej...

Jan
22

Nemať školu nevadí

Nemať školu nevadí

Krátke zoznámenie sa s niekoľkými svetovo známymi osobnosťami, ktorých úspech nie je podložený univerzitným diplomom a často ani riadnou školskou dochádzkou. Čítaj ďalej...

Jan
22

Na konci cesty - slobodné školy

Na konci cesty - slobodné školy

Tento článok sa bližšie pozerá na históriu a súčasnosť inštitucionali­zovaného konára unschoolingu a dvoch najznámejších slobodných škôl do neho spadajúcich. Čítaj ďalej...

Jan
22

Na pol ceste - Waldorf a Montessori

Na pol ceste - Waldorf a Montessori

Školstvo klasického typu má mierne povedané veľké množstvo nedostatkov a snaha o ich zlepšenie či rozsiahlejšiu modifikáciu nie je dielom iba nedávnej doby. Článok opisuje dve vzdelávacie filozofie vznikajúce na začiatku 20. storočia. Čítaj ďalej...