Jan
28

Školy typu Sudbury v Európe

Školy typu Sudbury v Európe

Americká Sudbury Valley School a ďalšie vzdelávacie inštitúcie od nej odvodené svoju históriu počítajú v radoch desiatok rokov, majú mnoho študentov a celkovo povedané sú pevne zakorenené. Na našich stránkach je opisuje niekoľko videí a článkov a nemožno inak ako dôjsť k záveru, že informácií o týchto amerických školách máme dostatok. Ak sú vám doteraz neznáme, môžete sa s nimi zoznámiť napríklad prostredníctvom videa Škola Sudbury Valley. Aká je ale situácia s inštituciona­lizovanou vetvou unschoolingu na našom európskom kontinente? Z vlastnej zvedavosti sme sa rozhodli kontaktovať európske školy fungujúce podľa filozofie americkej Sudbury Valley. V Európe existuje celkom osem vzdelávacích inštitúcií, ktorých zoznam je umiestnený tu. Komunikácia zo strany oslovených škôl bola napriek očakávaniam dosť problematická. Rýchla odpoveď a ocenenie našej iniciatívy prišla len z jednej, ostatné sme museli veľmi dlho urgovať a po niekoľkých emailoch sa nám niektoré podarilo zastihnúť až na ich facebookovej stránke. Z dvoch škôl nám prišla odpoveď negatívna, teda že nemajú čas sa k jednotlivým otázkam vyjadriť. Nakoniec sa nám po dvoch mesiacoch podarilo získať odpovede zo šiestich škôl. Aké boli naše otázky? Snažili sme sa zhrnúť bežné otázky týkajúce sa demokratického vzdelávania a zároveň si urobiť predstavu o problémoch súvisiacich so zakladaním a fungovaním inštitúcií založených na tomto princípe. Pôvodné otázky sú preložené a je k nim rovno dopísané zhrnutie jednotlivých odpovedí.


Koľko študentov navštevuje vašu školu?

Počet uvedených študentov ma skutočne prekvapil. Číslo päťdesiat prekročil iba raz a to v prípade hamburskej školy, ktorá sa javí ako jediná väčšia demokratická škola v Európe s osemdesiati­mipiatimi študentmi. Priemerný počet je dvadsaťosem, v polovici prípadov dosahoval menších čísel ako dvadsať.

Rastie počet študentov?

Väčšina škôl konštatuje, že áno.

Aké problémy ste museli prekonať pri zakladaní školy?

Školy často uviedli problémy s financovaním. Vo všetkých prípadoch sa vydali cestou Sudbury modelu bez kompromisov, čím si odopreli cestu k štátnemu financovaniu. V niektorých školách teda členovia personálu pracujú na čisto dobrovoľný úväzok. Zároveň sa tu ukazujú prvé problémy spojené so štátnym zriadením – viackrát zaznela odpoveď zmieňujúca presviedčanie úradníkov o zmysluplnosti demokratického prístupu ku vzdelávaniu.

Museli ste robiť nejaké kompromisy, čo sa filozofia Sudbury škôl týka, aby ste vyhoveli požiadavkám zo strany štátu?

V tomto bode sa ľudovo povedané láme chleba. Čakal som umiernené odpovede a snahy ospravedlniť kompromisy vytvorené za účelom vyhovenia štátnym orgánom. Nič také sa však nekonalo. Nevýhodou nekompromisného prístupu je už spomínaná nutnosť školu financovať kompletne zo súkromných peňazí, čo samo o sebe je z môjho pohľadu správne, ale v dnešnej miere prerozdelenia tento prístup vytvára dvojité platenie – rodičia formou daní platia klasickú školu plus ešte musia platiť súkromnú z „vlastného vrecka“.

Rád by som citoval vetu, ktorá ma zahriala na duši: „Podľa nášho názoru nie je možné o slobode vyjednávať. Je to právo každého človeka – dieťaťa alebo dospelého.“

Majú starší študenti, ktorí už navštevovali klasickú školu, problémy adaptovať sa na vaše prostredie?

Väčšina odpovedí konštatovala, že záleží na konkrétnom prípade. Určitú tendenciu možno však nájsť v závislosti na veku študentov. Mladším deťom podľa predpokladu nerobí prechod väčšie ťažkosti. Niektorí starší študenti ale už môžu stratiť schopnosť prijať zodpovednosť za svoj ​​čas a prechod im robí problémy alebo ho nezvládnu vôbec.

Ako reagujú ľudia nepoznajúci filozofiu demokratického vzdelávania na vašu školu?

Aj tu sa nám dostala odpoveď odvolávajúca sa na odlišný prístup rôznych ľudí. Skôr ale ľahko prevláda skeptický pohľad, snaha ísť s davom a tento typ škôl teda odsúdiť ako príliš extravagantný.

Na túto otázku prišla zaujímavá odpoveď, o ktorú by som sa s vami rád podelil. Preložil som ju a ľahko upravil: „Mnoho ľudí má tendenciu ísť s davom… považujú nás za bandu naivných hipíkov a sú presvedčení o potrebe dospelých vodiť deti za ručičku. Niektorí ľudia našťastie začínajú premýšľať o systéme, v ktorom žijeme, vidia rôzne veci na internete, vzrastá v nich zvedavosť a potom túžia zmeniť status quo.“

Majú k vám dochádzajúci študenti problémy s čítaním, písaním alebo základnou aritmetikou?

Žiadna škola neprezentovala výrazné ťažkosti. Odporcami často spomínaná domnienka, že deti budú bez donútenia a štrukturalizácie výučby negramotné, teda neplatí iba v Amerike, ale aj v Európe.

Dochádza ku komplikáciám pri prechádzaní na vyšší stupeň vzdelávania vašich absolventov?

Školy zatiaľ nemajú dostatočné skúsenosti s prechádzaním na vyššie vzdelávanie, pretože fungujú len krátko. Zatiaľ ojedinelé prípady mali ťažkosti s motiváciou. Študovať z učebnice fakty potrebné pre zloženie skúšok je predsa len nepríjemné po navyknutí na učenie riadené vnútornou motiváciou. Pokiaľ ale študenti o vyššie vzdelávanie skutočne stáli, nakoniec všetky potrebné skúšky zložili.

Aké rady nám môžete dať?

Na záverečnú otázku nám bolo odpoveďou maximálne odhodlanie. Založiť a prevádzkovať demokratickú školu je strastiplná úloha. Jedná sa o veľkú výzvu a je nutné mať pevne stanovené ciele a kolektív ľudí tieto ciele zdieľajúci.


Ako možno vidieť, prevádzkovať v Európe školu podľa Sudbury filozofie nie je žiadny med. Bohužiaľ, veľké budovy uprostred nádhernej krajiny s rybníkom tu ešte nejaký čas pravdepodobne neuvidíme. Na druhú stranu vidím ako pozitívnu aplikovateľnosť tohto modelu aj na malé školy s počtom študentov menším ako dvadsať. Navyše je nutné zdôrazniť, že aj pôvodné americká Sudbury Valley School mala v počiatkoch výrazné ťažkosti a musela dokonca zatvoriť a začať až ďalší školský rok s mladšími deťmi. Tiež sme pri rozhovore s členom personálu hamburskej školy zistili narastajúci počet záujemcov o tento typ vzdelávania. Tvrdil, že snáď v každej európskej krajine sa nachádza jeden alebo viac nadšencov usilujúcich sa o založenie podobnej školy. Slobodné učenie v Európe, respektíve v Českej republike čakajú svetlé zajtrajšky. Počet záujemcov rastie a ja som presvedčený, že prevládajúci tradičný prístup bude stále častejšie nahradzovaný demokratickým modelom.

 

Ak si tiež myslíte, že klasická škola nie je ideálnym riešením pre naše deti a chcete vedieť viac o unschooling-u, pridajte sa do našej skupiny na Facebook alebo sa prihláste do nášho NEWSLETTER-a. Poznáme reálne riešenie vzdelávania pre 21. storočie.

 

Tomáš Kondr

Tomáš Kondr

Tomáš Kondr

Kontakt: tomas.kondr (zavinac) svobodauceni.cz