Feb
4

Otvorený list MŠMT

Otvorený list MŠMT
Čítaj ďalej...

Mar
20

Omyly pána Rousseaua pretrvávajú v teórii vzdelávania dodnes

Omyly pána Rousseaua pretrvávajú v teórii vzdelávania dodnes

Jean Jacques Rousseau je známy pre svoju teóriu o vzdelávaní, ktorá hlásala návrat k prirodzenosti a prírode. V mnohých vzdelávacích textoch ho označujú za pôvodcu na dieťa zameraného a prirodzeného vzdelávania. Tí, ktorí pravidelne navštevujú môj blog vedia, že píšem o deťom prirodzeným spôsoboch vzdelávania, a preto by mohli predpokladať, že časť inšpirácie pochádza z diela pána Rousseaua. Je pravda, že som sa nechal inšpirovať – v tom, aby som napísal článok o tom, ako veľmi sa mýlil. Čítaj ďalej...

Mar
13

Prečo sa v detských knihách nehovorí o domácom vzdelávaní?

Prečo sa v detských knihách nehovorí o domácom vzdelávaní?

Členka siete ItWasLovelyRe­adingYou (čo v preklade znamená Bolo krásne čítať ťa), ktorá prešla domácim vzdelávaním, píše o tom, ako detské knihy ponúkajú falošný obraz o domácom vzdelávaní, a prečo je potrebné, aby sa tým začala literatúra pre mládež zaoberať. Čítaj ďalej...

Feb
19

Školy zlyhávajú v troch najzákladnejších veciach, ktoré deti potrebujú

Školy zlyhávajú v troch najzákladnejších veciach, ktoré deti potrebujú

Mnohé z dobre známych problémov pri dospievaní nie sú nevyhnutné, ale súvisia s nesúladom medzi vývojovými potrebami dospievajúceho človeka a skúsenosťami, ktoré stredné školy na druhom stupni poskytujú. Študenti potrebujú blízke vzťahy, avšak zažívajú veľké neosobné školy. Potrebujú si rozvinúť svoju nezávislosť, zažívajú však len málo príležitostí vyberať si a trestajúci prístup. Potrebujú zažívať výzvy k poznaniu a príležitosti na overenie svojich schopností, zažívajú však len prácu zameranú predovšetkým na zapamätanie si faktov. Čítaj ďalej...

Feb
11

Princípy unschoolingu a Manifest učiaceho sa

Princípy unschoolingu a Manifest učiaceho sa

Frank Smith na strane 62 vo svojej knihe Urážka inteligencie ponúka Manifest učiaceho sa, v ktorom odporúča školám, čo by mali robiť, aby podporili učenie. Všimla som si, že sa to veľmi podobá na zoznam princípov unschoolingu a prepísala som ho do tejto podoby. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať môj zoznam princípov unschoolingu a za ním nasleduje pôvodný Manifest učiaceho sa od Franka Smitha. Čítaj ďalej...

Jan
27

Najzákladnejšou slobodou je sloboda skončiť

Najzákladnejšou slobodou je sloboda skončiť

O ľudských právach radi rozmýšľame v kladnom zmysle. Najčastejšie sa bavíme o práve kráčať za tým, čo chceme – právo voliť, právo slobodne sa združovať a právo zvoliť si svoju cestu za šťastím. Predmetom dnešného článku je však základné právo – právo, vďaka ktorému môžeme mať všetky ostatné práva – právo skončiť. Čítaj ďalej...

Feb
13

Morálne diskutabilné lekcie formálneho športu

Morálne diskutabilné lekcie formálneho športu

Predstavte si, že ste baseballovým nadhadzovačom v prvej lige. Nadhadzovač súpera práve prudko nepresne nadhodil a zasiahol odpaľovača vášho tímu – možno zámerne, možno nie. Mali by ste to súperovi vrátiť tak, že pri vašom nadhadzovaní zasiahnete súperovho odpaľovača? Čítaj ďalej...

Naša spoločenská povinnosť je zabezpečiť príležitosti pre vzdelávanie, nie k nemu nútiť

V mnohých príspevkoch som argumentoval proti povinnej školskej dochádzke. V dnešnom príspevku by som naopak rád povedal pár viet k tomu, čo sa študentom na škole páči a ako by sme mohli my ako spoločnosť naplniť potreby detí a poskytnúť im príležitosti vzdelávať sa bez toho, aby sme ich museli do toho nútiť. Čítaj ďalej...

Ako zväzok vývojovej psychológie a školského systému skresľuje naše porozumenie deťom

Ako je možné, že moderný súhrn detskej psychológie nám prakticky nemá čo povedať o hre a zvedavosti? Ak sa niekoho na ulici opýtate, čo prvé mu napadne, keď počuje slovo dieťa, slová ako hra alebo hravý budú veľmi vysoko na zozname ak nie na prvom mieste, a slovo zvedavosť nebude za nimi príliš zaostávať. Pre väčšinu ľudí, ktorí nepracujú vo výskume je hra a zvedavosť značnou časťou toho, čo považujú za základ detstva. Čítaj ďalej...

Jan
29

Pokles hier a vzostup psychických porúch u detí (2. časť)

Pokles hier a vzostup psychických porúch u detí (2. časť)

Ako spoločnosť sme došli k záveru, že deti musia tráviť v škole stále viac času v prostredí, v ktorom chcú byť zo všetkého najmenej. Cena za toto presvedčenie, ak to budeme merať podľa pocitu šťastia, je ohromná. Je najvyšší čas aby sme vážne prehodnotili naše postoje ohľadom vzdelávania. Čítaj ďalej...

Jan
29

Pokles hier a vzostup psychických porúch u detí

Pokles hier a vzostup psychických porúch u detí

O dejinách by sme radi rozmýšľali ako o progrese, pozitívnom vývoji, ale ak by sme to mali merať psychickým zdravím mladých ľudí, potom naša spoločnosti nejde dopredu, ale dozadu od 50-tych rokov 20. storočia. Rád by som sa preto venoval otázke, prečo je to tak. Čítaj ďalej...

Jan
27

Skúsenosti z De Kampanje Sudbury School

Skúsenosti z De Kampanje Sudbury School

Už sú to roky, čo som sa podieľala na založení De Kampanie Sudbury School v meste Amersfoort podľa modelu školy Sudbury Valley a mám radosť, že v nej stále môžem byť súčasťou komunity skvelých ľudí. Zabezpečovať chod školy nie je občas jednoduché a musíme z času na čas čeliť výzvam, ale to všetko je na druhej strane veľmi obohacujúce. Čítaj ďalej...

Jan
25

Manifesto 15

Manifesto 15

Ako dokážeme vo svete plnom neistoty s vedomím, že naše vzdelávacie systémy už dávno zastarali, zabezpečiť prosperitu jednotlivcov, komunít a celej spoločnosti? Musíme pristúpiť k evolúcii vzdelávania. Čítaj ďalej...

Jan
18

„ADHD osobnosť“ IV: Možné riziká liekov proti ADHD

„ADHD osobnosť“ IV: Možné riziká liekov proti ADHD

Vzhľadom k mnohým neznámym by sme sa mali prikláňať na stranu opatrnosti pri zvažovaní liečby ADHD stimulačnými liekmi. Našou prvou líniou liečby ADHD by malo byť hľadanie alternatívnych spôsobov školskej dochádzky, aby sa deti mohli učiť svojím vlastným spôsobom a aby by ich nikto neposudzoval podľa výkonu na štandardizovaných testoch. Liečba liekmi by mala byť vyhradená len pre mizivé percento jednotlivcov, ktorí sú natoľko impulzívni, že nedokážu žiť spokojne a šťastne v akomkoľvek prostredí, ktoré naša spoločnosť dokáže vytvoriť. Čítaj ďalej...

Jan
17

„ADHD osobnosť“ III: Výskum mozgu a ADHD

„ADHD osobnosť“ III: Výskum mozgu a ADHD

Správanie a všetky osobnostné variácie majú základ v štruktúre mozgu. Samozrejme, že majú. Mozog kontroluje správanie, takže odlišné správanie musí mať svoj pôvod v odlišnosti mozgovej činnosti. Štúdie o rozdielnostiach v štruktúre mozgu sú síce zaujímavé, ale nemajú žiadny výrazný vplyv na otázku, či je ADHD poruchou alebo variáciou normy. Čítaj ďalej...

Jan
16

„ADHD osobnosť“ II: Môžu byť ADHD charakteristiky výhodou?

„ADHD osobnosť“ II: Môžu byť ADHD charakteristiky výhodou?

Psychologickú vyrovnanosť zabezpečuje určitá optimálna miera exekutívnej kontroly. Jednotlivec, ktorý sa kontroluje príliš trpí nadmerne vyvinutou exekutívnou kontrolou, impulzívny jedinec na druhej strane trpí jej nedostatkom. Medzi nimi je však široké spektrum možností, ktoré sú potenciálne kompatibilné s užitočným a šťastným životom jedinca v spoločnosti. Trik je v tom, aby si každý človek dokázal v rámci spoločnosti nájsť také prostredie, kde bude môcť využívať silné stránky svojej osobnosti. Čítaj ďalej...

Jan
15

„ADHD osobnosť“ I: Kognitívny, biologický a evolučný základ

„ADHD osobnosť“ I: Kognitívny, biologický a evolučný základ

Počas posledných 2 až 3 dekád došlo k nárastu výskytu diagnózy ADHD. Myslím si, že primárnym dôvodom je zmena hodnôt spoločnosti a podmienok v školách. V súčasnosti sme ako spoločnosť omnoho menej tolerantní voči deťom, ktoré sa nedokážu prispôsobiť našej povinnej školskej dochádzke, ako sme boli v minulosti, a tak týmto deťom diagnostikujeme poruchy psychiky a podávame im lieky. Čítaj ďalej...

Jan
11

ADHD a škola: Problém určovania normálnosti v abnormálnom prostredí

ADHD a škola: Problém určovania normálnosti v abnormálnom prostredí

Čo to znamená, že niekto má ADHD? V podstate to znamená, že jedinec sa nedokáže prispôsobiť podmienkam štandardného vyučovania. Z evolučného hľadiska je škola nenormálnym prostredím. Je miestom, kde sa od detí očakáva, že väčšinu svojho času ticho strávia sediac na stoličkách, kde počúvajú učiteľa rozprávať o veciach, ktoré ich možno až tak nezaujímajú, kde čítajú, čo sa im povie, píšu, čo sa im povie a zo zapamätaných vedomostí následne píšu testy. Čítaj ďalej...

Jan
8

Ako zabiť detskú kreativitu

Ako zabiť detskú kreativitu

Deti sa rodia ako kreatívni géniovia. Kým však dosiahnu tretí alebo štvrtý ročník v škole, ich kreativita nanešťastie upadne. S inteligenciou je to naopak. V každej ďalšej generácii stúpne výsledok v priemere o 10 bodov, pretože deti sa v prostredí bohatšom na podnety stávajú šikovnejšími. Pri kreativite však pozorujeme opačný trend. Od roku 1990 klesá priemerné skóre na testoch kreativity. Čo teda robíme nesprávne? Čítaj ďalej...