Prekladateľ: SlobodaUčenia.sk

Feb
19

Školy zlyhávajú v troch najzákladnejších veciach, ktoré deti potrebujú

Školy zlyhávajú v troch najzákladnejších veciach, ktoré deti potrebujú

Mnohé z dobre známych problémov pri dospievaní nie sú nevyhnutné, ale súvisia s nesúladom medzi vývojovými potrebami dospievajúceho človeka a skúsenosťami, ktoré stredné školy na druhom stupni poskytujú. Študenti potrebujú blízke vzťahy, avšak zažívajú veľké neosobné školy. Potrebujú si rozvinúť svoju nezávislosť, zažívajú však len málo príležitostí vyberať si a trestajúci prístup. Potrebujú zažívať výzvy k poznaniu a príležitosti na overenie svojich schopností, zažívajú však len prácu zameranú predovšetkým na zapamätanie si faktov. Čítaj ďalej...

Feb
11

Princípy unschoolingu a Manifest učiaceho sa

Princípy unschoolingu a Manifest učiaceho sa

Frank Smith na strane 62 vo svojej knihe Urážka inteligencie ponúka Manifest učiaceho sa, v ktorom odporúča školám, čo by mali robiť, aby podporili učenie. Všimla som si, že sa to veľmi podobá na zoznam princípov unschoolingu a prepísala som ho do tejto podoby. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať môj zoznam princípov unschoolingu a za ním nasleduje pôvodný Manifest učiaceho sa od Franka Smitha. Čítaj ďalej...