Alfie Kohn (autor)

Feb
19

Školy zlyhávajú v troch najzákladnejších veciach, ktoré deti potrebujú

Školy zlyhávajú v troch najzákladnejších veciach, ktoré deti potrebujú

Mnohé z dobre známych problémov pri dospievaní nie sú nevyhnutné, ale súvisia s nesúladom medzi vývojovými potrebami dospievajúceho človeka a skúsenosťami, ktoré stredné školy na druhom stupni poskytujú. Študenti potrebujú blízke vzťahy, avšak zažívajú veľké neosobné školy. Potrebujú si rozvinúť svoju nezávislosť, zažívajú však len málo príležitostí vyberať si a trestajúci prístup. Potrebujú zažívať výzvy k poznaniu a príležitosti na overenie svojich schopností, zažívajú však len prácu zameranú predovšetkým na zapamätanie si faktov. Čítaj ďalej...

Jan
29

Argumenty proti domácim úlohám

Argumenty proti domácim úlohám

Som presvedčený o tom, že východiskovým stavom by malo byť „žiadne domáce úlohy“. Inými slovami, úlohy na večery pracovných dní (nieto na víkendy alebo na prázdniny) by mali byť ospravedlnené prípad od prípadu. Pretože väčšinu domácich úloh nemožno odôvodniť, niektorí učitelia a dokonca celé školy s ich zadávaním úplne prestali – so skvelými výsledkami. Čítaj ďalej...