Feb
11

Princípy unschoolingu a Manifest učiaceho sa

Princípy unschoolingu a Manifest učiaceho sa

Frank Smith na strane 62 vo svojej knihe Urážka inteligencie ponúka Manifest učiaceho sa, v ktorom odporúča školám, čo by mali robiť, aby podporili učenie. Všimla som si, že sa to veľmi podobá na zoznam princípov unschoolingu a prepísala som ho do tejto podoby. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať môj zoznam princípov unschoolingu a za ním nasleduje pôvodný Manifest učiaceho sa od Franka Smitha.

Princípy unschoolingu podľa Pam Sorooshian

 • Učenie prebieha neustále. Náš mozog nikdy neprestáva pracovať a nie je možné rozdeliť čas na obdobie učenia sa a neučenia sa. Všetko, čo sa deje okolo človeka, všetko, čo vníma cez sluch, hmat, čuch a chuť sa premieta do nejakého druhu učenia.
 • Učenie nepotrebuje nútenie. V skutočnosti nie je možné niekoho niečo naučiť proti jeho vôli. Nútenie v ľuďoch vyvoláva zlý pocit a odpor.
 • Učenie človeka teší. Má z neho dobrý pocit. Je uspokojujúce a vnútorne obohacujúce. Nepodstatné odmeny môžu mať nežiaduce vedľajšie účinky, ktoré nenapomáhajú učeniu.
 • Učenie sa zablokuje, keď je človek zmätený. Akékoľvek učenie musí stavať na tom, čo už človek pozná.
 • Učenie začne byť ťažké, keď je človek presvedčený, že učenie má byť ťažké. Nanešťastie, väčšina vyučovacích metód predpokladá, že učenie je ťažké, a že práve vďaka vyučovaniu sa študenti niečo „naučili".
 • Učenie musí byť zmysluplné. Keď človek ten zmysel nevidí a keď nevie, v akom vzťahu sú informácie voči „reálnemu svetu" alebo ako sa v ňom dajú použiť, potom je učenie len povrchné a dočasné – a to nie je „skutočné" učenie.
 • Učenie je často náhodné. To znamená, že sa učíme počas toho, ako sa venujeme činnosti, ktorá nás baví a teší a učenie je len akoby „vedľajší efekt."
 • Učenie je často spoločenskou aktivitou, nie aktivitou, ktorá sa deje v izolácii od ostatných. Učíme sa od ostatných ľudí, ktorí majú zručnosti a vedomosti, o ktoré sa zaujímame. Od týchto ľudí sa môžeme nechať učiť mnohými rôznymi spôsobmi.
 • Nepotrebujeme byť testovaní, aby sme zistili, čo sme sa naučili. To, čo sme sa naučili, sa prejaví samo, keď budeme zručnosti využívať, a keď budeme vedomosti prezentovať pri bežnom rozhovore o danej téme.
 • Rozum a cit nie sú v protiklade a dokonca nie sú ani oddelené. Akékoľvek učenie zahŕňa ako emócie, tak aj intelekt.
 • Učenie vyžaduje pocit bezpečia. Strach učeniu bráni. Hanba a rozpaky, stres a úzkosť – to všetko sú prekážky učenia.

Manifest učiaceho sa od Franka Smitha.

1. Mozog sa učí neustále. Učíme sa presne tým, ako sa správajú ľudia okolo nás. Školy sa musia prestať snažiť vyučovať prostredníctvom zbytočného precvičovania, aktivít a testov.

2. Nútenie alebo nepodstatné odmeny nie sú pri učení potrebné. Učiť sa nám nedarí len vtedy, keď sa nudíme, keď sme zmätení, alebo ak sme boli presvedčení, že učenie bude ťažké. Školy musia byť miestom, kde učenie môže prebiehať prirodzene.

3. Učenie musí byť zmysluplné. Ak rozumieme, učíme sa. Školy musia zmeniť seba a nesmú sa pokúšať zmeniť nás tak, aby zabezpečili, že sme rozumeli, čo sa očakáva, že sa naučíme.

4. Učenie je náhodné. Učíme sa, pokiaľ robíme veci, ktoré považujeme za užitočné a zaujímavé. Školy musia prestať vytvárať prostredie, v ktorom sa nemôžeme zapojiť do zmysluplnej činnosti.

5. Učíme sa spoluprácou, štúdiom od ľudí, ktorí aj prakticky robia to, čo učia. Školy sa musia prestať snažiť len mechanicky dávať pokyny. Ak učitelia nevedia dobre vyučovať, musia na ich miesto prísť lepší učitelia, nie ďalšie testy a mechanické inštrukcie.

6. Výsledky zmysluplného učenia sú zrejmé. Zmysluplné veci, ktoré sa učíme, demonštrujeme tým, že sa im venujeme. Školy, učitelia a rodičia by nemali očakávať, že známky, stupnice alebo testy ukážu, že sme sa niečo naučili.

7. Učenie vždy zahŕňa aj pocity. Veľmi dobre vieme, ako sa cítime, keď sa učíme, a keď sa nám to nedarí. Školy nesmú zaobchádzať so študentmi ako s hydinou v klietke alebo so strojmi.

8. Učenie musí byť bez hrozieb. Ak nám počas učenia hrozia, učenie potom bude pre nás predstavovať hrozbu. Školy si musia uvedomiť, že všadeprítomné testovanie je intelektuálnym šikanovaním.


 

Ak si tiež myslíte, že klasická škola nie je ideálnym riešením pre naše deti a chcete vedieť viac o unschooling-u, pridajte sa do našej skupiny na Facebook alebo sa prihláste do nášho NEWSLETTER-a. Poznáme reálne riešenie vzdelávania pre 21. storočie.

 

Pam Sorooshian