Jan
17

„ADHD osobnosť“ III: Výskum mozgu a ADHD

„ADHD osobnosť“ III: Výskum mozgu a ADHD

Čítať predchádzajúcu časť článku

Späť na úplný začiatok článku

Mozgové okruhy, ktoré tvoria základ pre zdržanlivosť a impulzívnosť zahŕňajú prefrontálnu mozgovú kôru a neurotransmitér dopamín.

Neurovedci robia neustále pokroky v prehlbovaní pochopenia mozgu, ktoré je však napriek tomu stále len veľmi povrchné. V skutočnosti stále nemáme ani zďaleka úplnú predstavu o tom, ako mozog robí všetky tie úžasné veci, ktoré robí (okrem tých najzákladnejších reflexov), máme však určitú predstavu o častiach mozgu, ktoré sú zodpovedné za niektoré funkcie. Oblasti mozgu najviac zodpovedné za exekutívnu kontrolu sú v prefrontálnej kôre a v spojeniach medzi ňou a ďalšími časťami mozgu (vrátane striata a bazálnych ganglií), ktoré sa podieľajú na aktivácii a tlmení určitých podnetov. Minimálne niektoré z týchto spojení obsahujú dopamín ako hlavný neurotransmitér, čo je významné zistenie, pretože stimulačné lieky, ktoré sa používajú na liečbu ADHD – preparáty amfetamínu alebo metylfenidátu – predlžujú účinok dopamínu v neurónových zakončeniach.

Nie je preto prekvapujúce, že vedci snažiaci sa o vysvetlenie ADHD zameriavajú svoju pozornosť na prefrontálnu kôru a dopamín. Výsledky výskumu sa medzi jednotlivými pracoviskami zatiaľ značne líšia, čo vedie k určitej kontroverzii. Výsledky sú často nejasné, pretože väčšinu ľudí s diagnózou ADHD už v liečili stimulačnými liekmi buď v minulosti alebo počas štúdie, a tak nie je jasné, či zmeny v mozgu sú spôsobené samotnou poruchou ADHD alebo ich vyvolali dlhodobé účinky liečby. Súhrn všetkých výskumov však naznačuje, že ľudia s ADHD v porovnaní s bežnou populáciou majú:

  • mierne redukovaný objem mozgovej hmoty v prefrontálnej kôre
  • zníženú aktivitu v niektorých častiach prefrontálnej kôry počas určitých testov exekutívnych funkcií
  • menšie množstvo dopamínových receptorov v niektorých častiach mozgu, ktoré prijímajú signály z prefrontálnej kôry.

Všetky tieto rozdiely sú medzi jednotlivcami značne variabilné a je možné ich pozorovať len vďaka štatistickému vyhodnoteniu a spriemerovaniu. Zatiaľ sa nepodarilo objaviť žiaden biologický marker ADHD, ktorý by bol dostatočne spoľahlivý, aby dokázal pomôcť pri diagnostike.[3]

Štúdie o rozdielnostiach v štruktúre mozgu sú síce zaujímavé, ale nemajú žiadny výrazný vplyv na otázku, či je ADHD poruchou alebo variáciou normy. Všetky osobnostné variácie majú základ v štruktúre mozgu. Samozrejme, že majú. Mozog kontroluje správanie, takže odlišné správanie musí mať svoj pôvod v odlišnosti mozgovej činnosti. Jediný spôsob, akým môže prirodzený výber spôsobovať rôznorodosť osobností, je zmena aktivity génov dôležitých pre činnosť mozgu. Ak sa ľudia s ADHD skutočne líšia svojím správaním od ostatných ľudí, potom ich mozgy musia byť nejakým spôsobom odlišné. A aj keď výskum zatiaľ nepreukázal žiadne podstatné rozdiely medzi týmito dvoma skupinami, môj názor je, že nejaký rozdiel tam musí byť. Vedci sa len zatiaľ nedívali na tie správne miesta alebo tými správnymi nástrojmi, alebo nepoužili tie správne spôsoby merania. Vnímanie ADHD je však podľa mňa otázka spoločenská, nie medicínska.

Čítať ďalej…


 

Ak si tiež myslíte, že klasická škola nie je ideálnym riešením pre naše deti a chcete vedieť viac o unschooling-u, pridajte sa do našej skupiny na Facebook alebo sa prihláste do nášho NEWSLETTER-a. Poznáme reálne riešenie vzdelávania pre 21. storočie.

 

Peter Gray

Peter Gray

Peter Gray

Peter Gray je výskumným profesorom psychológie na Bostonskej univerzite. Vykonal a publikoval výskum komparatívnej, evolučnej, vývojovej a vzdelávacej psychológie; publikoval články o inovatívnych vzdelávacích metódach a alternatívnych prístupoch k vzdelávaniu, a je autorom knihy Psychológia (Worth Publishers), vysokoškolskej učebnice k úvodu do psychológie, ktorá je teraz už v 6. vydaní. Vyštudoval Columbia University a získal doktorát v biologických vedách na Rockefellerovej univerzite. Jeho súčasný výskum a písanie sa primárne zameriava na prirodzené spôsoby detského vzdelávania a na celoživotný význam hry. Jeho vlastné hry zahŕňajú nielen výskum a písanie, ale aj cyklistiku, jazdu na kajaku, lyžovanie a pestovanie zeleniny.

Celý blog pána Petera Graya nájdete tu.

You can read more of Peter Gray´s articles in his blog Freedom To Learn.