Jan
8

Ako zabiť detskú kreativitu

Ako zabiť detskú kreativitu

Deti sa rodia ako kreatívni géniovia. Kým však dosiahnu tretí alebo štvrtý ročník v škole, ich kreativita nanešťastie upadne. S inteligenciou je to naopak. Existuje tzv. Flynnov efekt, podľa ktorého každej ďalšej generácii stúpne výsledok v priemere o 10 bodov, pretože deti sa v prostredí bohatšom na podnety stávajú šikovnejšími. Pri kreativite však pozorujeme opačný trend. Od roku 1990 klesá priemerné skóre na testoch kreativity. Čo teda robíme nesprávne?

Tu máme niekoľko najefektívnejších zabijakov kreativity:

Odmeny

Výskumy ukázali, že odmeny tlmia detské objavovanie a predstavivosť. Dieťa sa bude snažiť len dovtedy a len natoľko, aby získalo odmenu a potom už nebude vo svojej snahe pokračovať. Ocenenia eliminujú vnútornú radosť z kreatívnych aktivít. A my predsa chceme odhodlané, motivované deti, nie deti so žiackymi knižkami plnými jednotiek.

Sústavný dohľad

Neustále zdržiavanie sa v blízkosti detí, usmerňovanie a pripomienkovanie každého detailu ich aktivity veľmi škodí kreativite. Ak sú deti pod stálym dohľadom a neustále im niekto (bez vyžiadania) radí, nenaučia sa zobrať na seba akékoľvek riziko a nezažijú a neuvedomia si cenu chýb, ktoré sú súčasťou akéhokoľvek učenia.

Obmedzený výber možností

Naše deti škola učí, že existuje iba jedna správna odpoveď. Väčšina hračiek obsahuje návod na použitie a ani my deťom často nedávame na výber. Skúmanie jednotlivých možností je však srdcom kreatívneho a laterálneho myslenia. Kreatívne deti sú schopné navrhovať nové a alternatívne riešenia a nasledovať svoju vrodenú zvedavosť.

Preplnený rozvrh hodín

Škola, domáce úlohy, organizované mimoškolské aktivity, semináre, spoločenské udalosti… Denný program detí nebol nikdy plnší. Sme natoľko zaneprázdnení poháňaním našich detí, že zabúdame vyčleniť čas na najdôležitejší podnet – na nudu. Nuda živí predstavivosť a predstavivosť plodí nové myšlienky a kreativitu. Sami často vravíme: „Potrebujem si sadnúť a vypnúť, aby som si dobil baterky“, ale neuplatníme už rovnaký princíp na naše deti. Pritom práve v čase, keď „nič“ nerobíme, prichádzame na tie najlepšie myšlienky.

Kreativita prekvitá, keď robíme veci len pre potešenie. Záleží práve na tom potešení, nie na dokonalosti. Zabudnime občas na to, aby „sa to urobilo správne“ a poskytnime deťom možnosť skúmať, robiť chyby, brať na seba riziko a zažiť slobodu vyjadriť svoje myšlienky a túžby.


 

Ak si tiež myslíte, že klasická škola nie je ideálnym riešením pre naše deti a chcete vedieť viac o unschooling-u, pridajte sa do našej skupiny na Facebook alebo sa prihláste do nášho NEWSLETTER-a. Poznáme reálne riešenie vzdelávania pre 21. storočie.

 

Nuria Pérez Paredes