Jan
22

Neberte lieky, nechoďte do školy - úvod

Neberte lieky, nechoďte do školy - úvod
Orig. názov: Don’t Do Drugs Stay Out Of School [1]

Autor: Laurette Lynn

Knihu si v origináli môžete kúpiť tu

Ukážka z knihy tu


Pre všetkých všade.

Naše deti sú úžasné. Musíme ich prestať dávať do systému, ktorý nerozpoznáva ich ľudskosť. Musíme prijať našu zodpovednosť. Dlhujeme to našim deťom, našej budúcnosti.


Úvod

Napísala som túto knihu, pretože som presvedčená o tom, že škola je pre nás zlá; zjednodušene povedané. Za posledných desať rokov som skúmala domáce vzdelávanie, učenie a život mimo školy. Táto skúsenosť mi dala hlbšie pochopenie toho, čo učenie je a čo nie je – a hlavne ma naučila, ako veľmi umelé a potenciálne škodlivé organizované školstvo môže byť.

Moja skúsenosť počas posledného desaťročia mi dokázala, že problémom školských reforiem je to, že nedostatky škôl nie sú riešiteľné, pretože v skutočnosti tu nie je žiadny problém. Je to oveľa hlbšie než vyučovanie, výsledky, odbory a známky. V roku 1991 bývalý učiteľ roka v štáte New York John Taylor Gatto vyhlásil vo svojej rezignácii, že odchádza, pretože „už ďalej nechcel ubližovať deťom.“ Nie len že s tým súhlasím, ale hlboko a vášnivo zdieľam tento postoj, že inštitucionali­zovaná školská dochádzka deťom ubližuje, čím následne ničí ľudstvo. Na nasledujúcich stránkach ponúknem vysvetlenie, ktoré vás dúfajme, dovedie k rovnakému záveru, ku ktorému som dospela, teda opustiť systém, ktorý nám všetkým ubližuje a prijať slobodu, samostatnosť a nezávislosť, ktorá môže byť skutočne zažitá a videná len mimo školskej múru.

Budem sa vám snažiť vyhovoriť používanie škôl. Pokúsim sa vás povzbudiť, aby ste zvážili nezávislé vzdelávanie pre vašu rodinu a prijali duševnú, intelektuálnu a fyzickú slobodu, ktorá leží mimo školy. Účelom tejto knihy nie je vás nakŕmiť dopredu vybranými odpoveďami, ale pomôcť vzniesť viac otázok a prinútiť vás k ďalšiemu štúdiu. Vyzývam vás, aby ste študovali ďalej. Čo odhalíte, vás môže znepokojiť, ale nakoniec vás to oslobodí, čo je naše najzákladnejšie ľudské právo – byť slobodný.

Ponúkam vám nasledujúce stránky, aby vás intelektuálne vyzývali, aby zvýšili vašu zvedavosť a aby ste chceli viac. Nesnažím sa vám hovoriť, čo si máte myslieť alebo ako myslieť, len vás vyzývam, aby ste premýšľali. Premýšľajte so zvedavosťou a hladom po pravde, ktoré sú inštinktívne ľudské. Premýšľajte.


[1] Slovom „drugs“ sú myslené najmä predpisované lieky proti hyperaktivite a poruchám učenia, ktorých v súčasnej dobe v USA užíva cez 6 miliónov detí. (pozn. prekl.)

 

Ak si tiež myslíte, že klasická škola nie je ideálnym riešením pre naše deti a chcete vedieť viac o unschooling-u, pridajte sa do našej skupiny na Facebook alebo sa prihláste do nášho NEWSLETTER-a. Poznáme reálne riešenie vzdelávania pre 21. storočie.

 

Laurette Lynn