Anežka Kozlovská (autor)

Apr
25

Úvod do slobodného vzdelávania

Úvod do slobodného vzdelávania

Napadlo vás niekedy, že celý školský systém je postavený na hlavu? Čiastkových dôkazov by ste mohli nájsť toľko, s koľkými nezištnými známkami, nekompetentnými učiteľmi a ďalšími podobne (ne) výraznými nedostatkami sa v ňom môžete stretnúť. Čítaj ďalej...