Apr
25

Úvod do slobodného vzdelávania

Úvod do slobodného vzdelávania

Navštevujem druhý ročník jedného obyčajného gymnázia, avšak od tej doby, čo som objavila stránku SlobodaUčenia.sk, s veľkou nevôľou – a snáď len dočasne. Zaujímam sa o literatúru, históriu a jazyky, baví ma beh (i na lyžiach). Škola mi ale zatiaľ nedáva veľa priestoru svoje záujmy rozvíjať.

Tento článok som napísala do školského časopisu, bol teda primárne určený mojim spolužiakom, ktorí doteraz o unschoolingu nepočuli. Pokúsila som sa im slobodné vzdelávanie predstaviť (pričom základné informácie o Sudbury Valley School som si vypožičala od Petra Graya) a predovšetkým ich odkázať k ďalším zdrojom. Preto tá „reklama“ na túto stránku.

Úvod do slobodného vzdelávania
Napadlo vás niekedy, že celý školský systém je postavený na hlavu? Čiastkových dôkazov by ste mohli nájsť toľko, s koľkými nezištnými známkami, nekompetentnými učiteľmi a ďalšími podobne (ne) výraznými nedostatkami sa v ňom môžete stretnúť. Tie som našla aj ja, väčšinou pedagógov považovaná za študentku ako má byť. (Donedávna.) Idete ďalej? Nezdá sa vám, že sa musíte učiť to, čo vás nebaví? Ako už ste zrejme zistili, tento „chcený názor“ takzvaná seriózna diskusia nepripúšťa. Nebojte sa, nie ste v tom sami. Ona totiž zanedbáva aj to, čo si o vzdelaní mysleli géniovia ako Platón („Vedomosti získané na základe donútenia sa neudržia na mysli.“) alebo Albert Einstein („Vzdelanie je to, čo človeku zostane, keď zabudne, čo sa naučil v škole.“). Nejakú zásadnú sebareflexiu vzdelávacieho systému nemôžete čakať. Budú však ľudia, ktorých pravidelná konfrontácia s dogmatizmom úplne nepripravila o kritické myslenie, ignorovať nový model vzdelávania, ktorý skutočne funguje? Na svete už existujú štyri desiatky tzv. demokratických, slobodných škôl. Tipujem, že ste o nich doposiaľ nepočuli. Na chvíľu pustite z hlavy všetky zajtrajšie testy a skúšanie a predstavte si, že ste v USA a môžete si vybrať medzi klasickou školou a touto:

Sudbury Valley School (SVS) bola založená v roku 1968 vo Framinghame v štáte Massachusetts, zamestnáva desať dospelých a navštevuje ju približne 200 študentov vo veku 4 – 19 rokov. Tí majú po celý deň úplnú slobodu robiť si, čo chcú. Nemusia sedieť v triedach a počúvať výklad, ak si napr. kurz anglickej literatúry sami nezorganizujú. Neexistujú tu žiadne osnovy ani hodnotenie. Škola je veľmi dobre vybavená: študenti majú k dispozícii počítače, knihy, najrôznejšie hračky a hry, kuchyňu, miestnosť na obrábanie dreva, umeleckú miestnosť, ihrisko atď., môžu chodiť k rybníku, na polia a do neďalekého lesa. Všetci študenti a zamestnanci sú členmi Školskej rady a každý (nech je to štvorročné dieťa alebo dospelý zamestnanec) má jeden hlas. Školská rada najíma a prepúšťa členov personálu, zriaďuje výbory, ktoré dohliadajú na každodenné fungovanie školy, rozhoduje o školských nákupoch a vytvára všetky pravidlá, ktorých cieľom je ochrániť školu a príležitosti študentov nasledovať svoje vlastné záujmy. Keď je študent alebo člen personálu obvinený z porušenia niektorého z pravidiel, musia sa obžalovaný aj žalobca dostaviť pred Súdnu komisiu, ktorá rozhodne o vine, či nevine a v prvom prípade vynesie primeraný rozsudok. Členovia komisie sa pravidelne menia, ale vždy v nej zasadá niekoľko študentov, ktorí reprezentujú celú vekovú štruktúru, a jeden zamestnanec. Všetci zamestnanci majú jednoročnú zmluvu, ktorá musí byť každý rok obnovená tajným hlasovaním Školské rady. Keďže študenti svojím počtom prevyšujú dospelých v pomere 20:1, personál, ktorý tento proces prežije a je zvolený opakovane, študenti najviac uznávajú. Zamestnanci sami seba nepovažujú za učiteľa, sú to dospelí členovia komunity – odpovedajú na otázky a prezentujú svoje myšlienky a názory v kontexte reálnej diskusie; nikoho sa nesnažia motivovať k učeniu. Treba podotknúť, že SVS nie je v žiadnom ohľade škola výberová. A výsledky? Podľa štúdií, ktoré SVS publikovala, absolvovalo vysokú školu 80 % jej bývalých študentov. Množstvo ostatných sa však bez vyššieho vzdelania zaobišlo a na pracovnom trhu uspelo. Z absolventov SVS sa stali kvalifikovaní remeselníci, podnikatelia, umelci, vedci, právnici, šéfkuchári, lekári, inžinieri, sociálni pracovníci, softvéroví dizajnéri atď. Takmer všetci sú podľa svojich slov radi, že SVS navštevovali, a sú presvedčení, že ich táto škola pripravila na dospelosť oveľa lepšie, akoby dokázala škola tradičná. Hovoria, že sú šťastní. A nie je práve šťastný život dôležitejší ako dobre platená alebo prestížna práca?

Čím viac sa o SVS dozvedám, tým dokonalejšie sa mi javí. Presvedčte ma, že to nie je ideálna škola. Ukážte mi nejakú lepšiu. Ale rovno vám hovorím, že mojim meradlom je sloboda, nech sa to všetkým rodičom a učiteľom páči, alebo nie. „Neposlušnosť [ktorú tak často potierajú] je základom slobody. Poslušní zostanú otrokmi,“ tvrdil Henry David Thoreau. Nevadí vám, že vás dospelí považujú za neplnohodnotné bytosti a snažia sa vás dotvoriť k obrazu svojmu? Nevadí vám, že ste otrokmi ich predstáv o vašom živote? To ste sa zrejme nedočítali až sem. Ak sa vám to však nejakým nedopatrením stalo, nechcem vás ďalej zdržovať – choďte sa už radšej učiť na tú písomku. My, čo si myslíme, že sloboda je pre každého, označíme takto strávený čas takmer alebo úplne zbytočným. Skôr si budeme precvičovať angličtinu čítaním The Teenage Liberation Handbook: How to Quit School and Get a Real Life and Education od Grace Llewellyn, www.sudval.org či blogu Freedom to Learn Petra Graya. Možno si dokonca nájdeme Sudbury školu, na ktorú prijímajú zahraničných študentov. Alebo necháme angličtinu plávať, na stránkach SlobodaUčenia.sk objavíme – okrem množstva ďalších úžasných článkov – do slovenčiny preložené eseje práve z blogu Freedom to Learn alebo sa pridáme k iniciatíve, ktorá chce Sudbury školu založiť v Slovenskej republike. Vezmeme si príklad z Marka Twaina: „Nikdy som nedovolil, aby školská výučba narúšala moje vzdelávanie.“

 

Ak si tiež myslíte, že klasická škola nie je ideálnym riešením pre naše deti a chcete vedieť viac o unschooling-u, pridajte sa do našej skupiny na Facebook alebo sa prihláste do nášho NEWSLETTER-a. Poznáme reálne riešenie vzdelávania pre 21. storočie.

 

Anežka Kozlovská