Jiří Matěj Brůna

Jiří Matěj Brůna

Jiří Matěj Brůna (autor)

Jan
29

Vzdelávanie - dobrodružstvo alebo nutné zlo?

Vzdelávanie - dobrodružstvo alebo nutné zlo?

„Zvedavosť je u detí, ako je známe, jedna z prirodzených vlastností. Často je to ale tak, že nástupom do školy dôjde k tomu, že všetka zvedavosť je náhle preč a v nenávratne. A to si myslím, že je jeden z kritických bodov tradičného vzdelávania, že mnohokrát aj nadpriemerne či mimoriadne zvedavé deti nedostanú možnosť na rozvoj svojho talentu, nadania, väčších predpokladov. Prax ukazuje, že nezriedka deti s nadpriemernými predpokladmi sa časom zaradia do priemeru.“ Čítaj ďalej...