Prekladateľ: Lenka Szőkeová

Jan
24

Odmeny a chválenie: Otrávený cukrík

Odmeny a chválenie: Otrávený cukrík

Deti sa rodia s obrovskou túžbou učiť sa. A tiež majú vrodenú schopnosť úprimnosti, vcítenia a ohľaduplnosti. Tieto kvality vystúpia do popredia vďaka nášmu vedeniu, nášmu vzoru a nášmu uznaniu a oceneniu. Odmeny a pochvaly za „dobré správanie“ alebo „dobrý výkon“ proste len prekážajú v ceste. Čítaj ďalej...

Jan
24

Sebavzdelávanie - najužitočnejšia schopnosť, ktorú môžete mať

Sebavzdelávanie - najužitočnejšia schopnosť, ktorú môžete mať

Či už sa zaoberáte čímkoľvek, od programovania a návrhu hardwaru, cez biológiu, chémiu až niekde po históriu, archeológiu a rad ďalších odborov, príde vám vhod jedna konkrétna schopnosť, ktorá pomôže k úspechom v každej z týchto činností – sebavzdelávanie. Čítaj ďalej...

Jan
23

Rozhovor s Janou Nováčkovou o rešpekte vo vzdelávaní

Rozhovor s Janou Nováčkovou o rešpekte vo vzdelávaní

„Klasické školy fungujú prevažne na vonkajšej motivácii. Uplatňovanie vonkajšej motivácie súvisí s mocenským vzťahom k deťom. Deti si na to ľahko zvyknú, mnohé sa s tým aj stotožnia. Vytvára to postoj k životu, k medziľudským vzťahom, k práci, že budem robiť len to a takým spôsobom, aby som nebola potrestaná alebo aby som získala odmenu. Nie viac.“ Čítaj ďalej...

Jan
23

Rešpektovať a byť rešpektovaný - recenzia

Rešpektovať a byť rešpektovaný - recenzia

Veľmi podarená publikácia dokazujúca, ako blízko má slobodné vzdelávanie k liberálnemu poňatie výchovy. Ťažiskovým bodom tejto knihy je rešpekt, ktorý je aplikovaný na medziľudské vzťahy, predovšetkým medzi rodičmi a deťmi. Čítaj ďalej...

Jan
23

Mýty vo vzdelávaní - recenzia

Mýty vo vzdelávaní - recenzia

Autorka v jednotlivých kapitolách načrtáva nedostatky klasického školstva – venuje sa napr. prirodzenosti učenia, známkovaniu, osnovám a učebniciam, spolupráci detí a študentov, roly učiteľa a zahrnutiu detí a študentov do rozhodovania. Čítaj ďalej...

Jan
22

Čo nám ponúka súčasné školstvo a ako to zmeniť

Čo nám ponúka súčasné školstvo a ako to zmeniť

Náš prístup k školstvu potrebuje fundamentálne zmeny. Školy by nám viac než vedomosti mali poskytovať oporu a vedenie, odovzdanie skúseností skôr než znalostí. Čítaj ďalej...

Jan
22

Čo som sa naučil o učení za 39 rokov života

Čo som sa naučil o učení za 39 rokov života

Som nadšený učiteľ a zároveň stále zapálený študent. Čítaj ďalej...

Jan
22

Neberte lieky, nechoďte do školy - úvod

Neberte lieky, nechoďte do školy - úvod

Naše deti sú úžasné. Musíme ich prestať dávať do systému, ktorý nerozpoznáva ich ľudskosť. Musíme prijať našu zodpovednosť. Dlhujeme to našim deťom, našej budúcnosti. Čítaj ďalej...

Jan
22

Na konci cesty - slobodné školy

Na konci cesty - slobodné školy

Tento článok sa bližšie pozerá na históriu a súčasnosť inštitucionali­zovaného konára unschoolingu a dvoch najznámejších slobodných škôl do neho spadajúcich. Čítaj ďalej...

Jan
22

Na pol ceste - Waldorf a Montessori

Na pol ceste - Waldorf a Montessori

Školstvo klasického typu má mierne povedané veľké množstvo nedostatkov a snaha o ich zlepšenie či rozsiahlejšiu modifikáciu nie je dielom iba nedávnej doby. Článok opisuje dve vzdelávacie filozofie vznikajúce na začiatku 20. storočia. Čítaj ďalej...

Jan
21

Rozhovor: Brett Veinotte o hrôzach štátneho školstva

Rozhovor: Brett Veinotte o hrôzach štátneho školstva

Rozhovor s bývalým učiteľom a zakladateľom úspešného podcastu School Sucks Brettom Veinottom, v ktorom okrem iného opisuje škodlivosť štátnych škôl. Čítaj ďalej...

Jan
21

Rozhovor s Chloe o unschoolingu

Rozhovor s Chloe o unschoolingu

„Najlepšia vec na unschoolingu je sloboda! Sloboda čítať čo chceš, robiť to čo miluješ, kamarátiť sa s kým chceš, ísť za svojimi snami, a všetko spochybňovať.“ Čítaj ďalej...

Jan
21

Sudbury: unschooling školy

Sudbury: unschooling školy

Zástanca Sudbury škôl Bruce L. Smith, ktorý má s nimi dlhoročné skúsenosti, popisuje podobnosti unschoolingu s týmto typom škôl. Čítaj ďalej...

Jan
21

Rozhovor s Johnom Holtom (1980)

Rozhovor s Johnom Holtom (1980)

John Holt je považovaný za otca unschoolingu. Nielenže tento termín prvýkrát použil, ale je tým, kto asi najviac ovplyvnil myslenie mnohých rodín, ktoré unschooling v súčasnosti praktizujú. Čítaj ďalej...

Jan
20

Rozhovor s Danou - Sofiou Šlancarovou o unschoolingu

Rozhovor s Danou - Sofiou Šlancarovou o unschoolingu

Rozhovor Kataríny Jonášovej s Danou – Sofiou Šlancarovou pre článok o unschoolingu pre časopis Respekt (článok vyšiel v Respekte č. 37/2011). Čítaj ďalej...

Jan
20

Ako verejné vzdelávanie mrzačí naše deti a prečo

Ako verejné vzdelávanie mrzačí naše deti a prečo

Klasický článok od dlhoročného učiteľa, ktorý si počas svojej kariéry uvedomil, že s tradičnými školami nie je niečo v poriadku. Po odchode zo školstva sa stal jeho známym kritikom a zástancom slobodného vzdelávania. Čítaj ďalej...

Dec
6

Hodnota hry IV: Ako nás príroda učí novým zručnostiam

Hodnota hry IV: Ako nás príroda učí novým zručnostiam

Z pohľadu biologickej evolúcie je primárnym zmyslom hry podporovať učenie sa novým zručnostiam. Hra je nástrojom prírody, ktorý má zabezpečiť, že sa mláďatá cicavcov vrátane detí budú zdokonaľovať a cvičiť v zručnostiach potrebných k prežitiu. Čítaj ďalej...

Dec
5

Hodnota hry III: Ako deti čelia životným situáciám

Hodnota hry III: Ako deti čelia životným situáciám

Mimoriadna sila vedúca deti ku hre nevznikla, aby im umožnila zabávať sa alebo unikať z reality. Existuje pre omnoho dôležitejší účel: pomáha im prežiť. Od počiatkov ľudstva získavali deti hrou skúsenosti, hodnoty a znalosti potrebné pre život v rámci svojej kultúry. Nehrajú sa preto, aby unikli realite. Práve naopak, hrajú sa na realitu a vďaka tomu sú deti schopné vyrovnať sa s ňou – fyzicky, intelektuálne i emocionálne. Čítaj ďalej...

Dec
3

Hodnota hry II: Ako hra podporuje uvažovanie

Hodnota hry II: Ako hra podporuje uvažovanie

Pred dvadsiatimi rokmi informovala dvojica vedcov v Anglicku o sérii experimentov, ktorými ukázala, že aj veľmi malé deti môžu v priebehu hry riešiť logické problémy, ktoré by v bežnom kontexte nevyriešili. Čítaj ďalej...