Candra Kennedy (autor)

Apr
23

Moja skúsenosť slobodne vzdelávaného človeka

Moja skúsenosť slobodne vzdelávaného človeka

O domácom/slobodnom vzdelávaní či unschoolingu koluje široké spektrum názorov, negatívnych aj pozitívnych, od tých, ktorí ho nikdy nezažili až po tých, ktorí sú práve v procese slobodného vzdelávania svojich detí. Čo ale veľmi často nevidím, je pohľad dospelého slobodne vzdelávaného človeka. Čítaj ďalej...