Feb
4

John Holt: Od homeschoolingu k unschoolingu a späť

John Holt: Od homeschoolingu k unschoolingu a späť

Slovo unschooling prvýkrát použil americký spisovateľ a pedagóg, zástanca domáceho vzdelávania a priekopník v oblasti teórie práv dieťaťa John Holt. Bol to natoľko zaujímavý človek, že stojí za to napísať o ňom pár slov.

John Holt (1923 – 1985) bol najstarší z troch detí a vyrastal v Novom Anglicku v USA. Študoval na rôznych súkromných školách, ktorých mená neskôr odmietal prezradiť s tým, že všetko dôležité sa naučil nie v škole, ale mimo nej. Absolvoval Yale University a na naliehanie svojej sestry sa stal učiteľom v piatej triede. Trávil tiež veľa času s malými deťmi svojej sestry a priateľov. Bol výborný pozorovateľ, a preto si čoskoro všimol obrovského rozdielu medzi desaťročnými deťmi vo svojej triede, ktoré (ako je cítiť z jeho prvej knihy How Children Fail/Prečo deti neprospievajú) mal veľmi rád a jeden – až dvojročnými deťmi. Deti v triede, napriek ich materiálnemu bohatému zázemiu a vysokému IQ boli, až na niekoľko výnimiek, bojazlivé a neisté, zatiaľ čo mladšie deti boli odvážnymi dobrodruhmi. Po niekoľkých rokoch učenia v Colorade sa presťahoval do Bostonu. Tu sa stretol s učiteľom Billom Hullom a rozhodli sa pre spoločný projekt. Jeden učil, druhý pozoroval. Odkazy, listy a denníkové záznamy nazhromaždené počas jedenástich rokov výučby tvoria jadro dvoch jeho najznámejších kníh – už spomínané How Children Fail/Prečo deti neprospievajú a How Children Learn/Ako sa deti učia, rovnako ako jeho menej známa, ale radikálnejšia práca Escape from Childhood: The Rights and Needs of Children/Útek z detstva: Práva a potreby detí. V týchto troch knihách Holt podrobne opísal svoj ​​pohľad na vzdelávanie detí. Hlavným dôvodom, prečo deti v školách „zlyhávajú“ a nenapĺňajú očakávania dospelých je podľa neho strach. Strach, že odpoviem zle; strach, že sa zosmiešnim, strápnim pred učiteľom alebo spolužiakmi; strach, že nie som dosť dobrý. Holt dospel k názoru, že obavy detí sú ešte umocnené faktom, že sú nútené učiť sa niečo, čo je často vôbec nezaujíma.

V roku 1964 Holt vydal svoju prvú knihu (How Children Fail), kde okrem iného hovorí, že deti v učive nezlýhávajú napriek úsiliu škôl, ale práve kvôli školám ako takým. Nebolo divu, že kniha vyvolala búrku kontroverzie. Holt sa takmer cez noc stal v Amerike známym, bol pozývaný do mnohých talk show, písal knižné recenzie pre časopis Life. Vo svojej ďalšej knihe (How Children Learn), ktorá vyšla v roku 1967, sa Holt snažil objasniť proces učenia detí a dôvody prečo verí, že školy tento proces narušujú. Stal sa vyhľadávaným rečníkom a zástancom školskej reformy. Bol hosťujúcim učiteľom na univerzitách v Harvarde a v Berkeley. Až do tejto doby v žiadnej zo svojich kníh nenavrhol alternatívu inštitucionali­zovanému vzdelávaniu – dúfal, že sa mu podarí iniciovať hlboké prehodnotenie školstva, chcel, aby sa školy stali pre deti priateľskejšími miestami. Ale ako plynul čas, dospel Holt k presvedčeniu, že školy sú také, aké ich chce mať spoločnosť, a že k výraznejšej reforme školstva za jeho života nedôjde.

Holt teda ukončil kariéru učiteľa, aby mohol publikovať svoje predstavy o vzdelávaní naplno. Čoskoro sa zoznámil s knihami od iných autorov spochybňujúcimi predpoklady a efektívnosť povinnej školskej dochádzky, mj. Deschooling Society od Ivana Illich a No More Public School od Harolda Bennetta. Bennett šiel vo svojej knihe až tak ďaleko, že radil rodičom, ako zariadiť (napríklad aj ilegálne), aby svoje deti do školy nemuseli poslať. V roku 1976 vydal Holt knihu Instead of Education: Ways to Help People Do Things Better/ Namiesto vzdelávania: Cesty ako pomôcť ľuďom robiť veci lepšie, ktorá končí vetou: „Povinná školská dochádzka – povinné učenie – je tyrania a zločin proti ľudskej mysli a duši. Každý, kto sa mu môže akokoľvek vyhnúť, nech tak urobí.“

Na základe tejto knihy sa Holtovi začali ozývať ľudia, ktorí praktizovali homeschooling – učili svoje deti doma. Po niekoľkých mesiacoch dopisovania si s mnohými takými rodinami začal Holt v roku 1977 vydávať časopis venovaný domácemu vzdelávanie Growing Without Schooling (GWS).

Holtová filozofia bola prostá:

„Ľudia sú učenlivé bytosti; učíme sa radi; potrebujeme sa učiť; sme v tom dobrí; nepotrebujeme, aby nám niekto ukazoval, ako to robiť, alebo nás k tomu nútil. Čo tieto procesy zabíja, sú ľudia, ktorí do toho zasahujú, ktorí to chcú regulovať a kontrolovať.“

Odtiaľ už nebolo ďaleko k homeschoolingu. V roku 1980 Holt povedal: „Chcel by som ujasniť, že nepovažujem domácu výučbu za odpoveď na zlé školy. Myslím, že domov je vhodnou základňou pre skúmanie sveta, ktorému hovoríme učenie a vzdelávanie. Domov by bol najlepším základom, bez ohľadu na to, ako dobré by školy boli. Správny vzťah škôl k domovu je ako vzťah medzi knižnicou a domovom, alebo klziskom a domovom. Je to doplnkový zdroj.“

Vo svojich štyridsiatich rokoch sa Holt začal učiť hrať na violončelo, o čom píše vo svojej ďalšej knihe z roku 1979 Never Too Late: My Musical Life Story/Nikdy nie je neskoro: Príbeh môjho hudobného života.

Po mnohých rokoch práce v školstve cítil Holt značné sklamanie. Dospel k presvedčeniu, že školstvo nie je možné reformovať, pretože je od základu zlé a stal sa propagátorom domáceho vzdelávania. Bolo by však zbytočné iba zobrať deti zo školy a vytvoriť doma prostredie, ktoré je škole podobné. Veril, že „deti, ktoré sú obklopené rôznorodým a stimulujúcim prostredím sa naučia to, čo sú pripravené sa naučiť vo chvíli, keď sú pripravené sa to naučiť“. Holt veril, že nie je potrebné deti do učenia nútiť – samy k nemu prirodzene dospejú, ak je im poskytnutá sloboda nechať sa viesť vlastnými záujmami a ak majú k dispozícii širokú škálu zdrojov, z ktorých sa môžu učiť. Túto filozofiu Holt nazval unschoolingom.

Holtová kniha o homeschoolingu – Teach Your Own – vyšla roku 1981 a čoskoro sa stala „Bibliou“ homeschoolerov. V roku 2003 bola revidovaná a aktualizovaná Holtovým spolupracovníkom Patrickom Farengom. V češtine kniha bohužiaľ zatiaľ nevyšla.

Holt neprestal bojovať za reformu školstva až do svojej smrti v roku 1985.

 

Ak si tiež myslíte, že klasická škola nie je ideálnym riešením pre naše deti a chcete vedieť viac o unschooling-u, pridajte sa do našej skupiny na Facebook alebo sa prihláste do nášho NEWSLETTER-a. Poznáme reálne riešenie vzdelávania pre 21. storočie.

 

Zdeňka Staňková

Zdeňka Staňková

Zdeňka Staňková

Kontakt: zdenka.stankova (zavinac) svobodauceni.cz