Feb
4

Otvorený list MŠMT

Otvorený list MŠMT
Čítaj ďalej...

Feb
19

Školy zlyhávajú v troch najzákladnejších veciach, ktoré deti potrebujú

Školy zlyhávajú v troch najzákladnejších veciach, ktoré deti potrebujú

Mnohé z dobre známych problémov pri dospievaní nie sú nevyhnutné, ale súvisia s nesúladom medzi vývojovými potrebami dospievajúceho človeka a skúsenosťami, ktoré stredné školy na druhom stupni poskytujú. Študenti potrebujú blízke vzťahy, avšak zažívajú veľké neosobné školy. Potrebujú si rozvinúť svoju nezávislosť, zažívajú však len málo príležitostí vyberať si a trestajúci prístup. Potrebujú zažívať výzvy k poznaniu a príležitosti na overenie svojich schopností, zažívajú však len prácu zameranú predovšetkým na zapamätanie si faktov. Čítaj ďalej...

Jan
27

Najzákladnejšou slobodou je sloboda skončiť

Najzákladnejšou slobodou je sloboda skončiť

O ľudských právach radi rozmýšľame v kladnom zmysle. Najčastejšie sa bavíme o práve kráčať za tým, čo chceme – právo voliť, právo slobodne sa združovať a právo zvoliť si svoju cestu za šťastím. Predmetom dnešného článku je však základné právo – právo, vďaka ktorému môžeme mať všetky ostatné práva – právo skončiť. Čítaj ďalej...

Jan
25

Manifesto 15

Manifesto 15

Ako dokážeme vo svete plnom neistoty s vedomím, že naše vzdelávacie systémy už dávno zastarali, zabezpečiť prosperitu jednotlivcov, komunít a celej spoločnosti? Musíme pristúpiť k evolúcii vzdelávania. Čítaj ďalej...

Feb
4

Školstvo versus spoločnosť

Školstvo versus spoločnosť

V článkoch tu na internetových stranách SlobodaUčenia.sk často poukazujeme na rastúci nesúlad medzi rýchlo sa rozvíjajúcim svetom a vývojovo paralyzovaným školstvom klasického typu. Vychádzame z predpokladu, že nedokonalosti školskej výučby podliehajú určitému časovému vývoju a naďalej sa zväčšujú. Považujem za dôležité opísať, ako si túto časovú závislosť konkrétne predstavujem a pozrieť sa presnejšie na jej počiatočný bod. Čítaj ďalej...

Feb
3

Skryté lekcie školy III: Utíšenie seba samého

Skryté lekcie školy III: Utíšenie seba samého

Otázka kritického myslenia: Zamyslite sa na chvíľu nad úžasnou rozmanitosťou ľudí v myšlienkach, ambíciách, predstavivosti a kreativite. Prečo by niekto chcel ponížiť toľko jedinečných osobností do tej miery, že sa jednoducho napasujú do všeobecne vyrovnanej a homogénnej skupiny? Ak sa vám táto otázka nepozdáva, skúste inú: Predstavte si výhody vlastnej armády robotov. Čítaj ďalej...

Feb
1

Skryté lekcie školy II.: Poslušnosť je cnosť

Skryté lekcie školy II.: Poslušnosť je cnosť

Otázka kritického myslenia: Prečo je poslušnosť v skutočnosti opakom cnosti? Čítaj ďalej...

Jan
31

Skryté lekcie školy I.: Prispôsobenie sa a poddajnosť

Skryté lekcie školy I.: Prispôsobenie sa a poddajnosť

Otázka na kritické myslenie: Predpokladajme, že malá skupina ľudí chce ovládať veľkú skupinu ľudí. Ako nebezpečné by bolo pre malú skupinu, keby nemala patričné ​​nástroje na ovládanie myslenia ľudí vo veľkej skupine? Čítaj ďalej...

Jan
29

Vzdelávanie - dobrodružstvo alebo nutné zlo?

Vzdelávanie - dobrodružstvo alebo nutné zlo?

„Zvedavosť je u detí, ako je známe, jedna z prirodzených vlastností. Často je to ale tak, že nástupom do školy dôjde k tomu, že všetka zvedavosť je náhle preč a v nenávratne. A to si myslím, že je jeden z kritických bodov tradičného vzdelávania, že mnohokrát aj nadpriemerne či mimoriadne zvedavé deti nedostanú možnosť na rozvoj svojho talentu, nadania, väčších predpokladov. Prax ukazuje, že nezriedka deti s nadpriemernými predpokladmi sa časom zaradia do priemeru.“ Čítaj ďalej...

Jan
29

Argumenty proti domácim úlohám

Argumenty proti domácim úlohám

Som presvedčený o tom, že východiskovým stavom by malo byť „žiadne domáce úlohy“. Inými slovami, úlohy na večery pracovných dní (nieto na víkendy alebo na prázdniny) by mali byť ospravedlnené prípad od prípadu. Pretože väčšinu domácich úloh nemožno odôvodniť, niektorí učitelia a dokonca celé školy s ich zadávaním úplne prestali – so skvelými výsledkami. Čítaj ďalej...

Jan
27

Rámcový vzdelávací program: Anjel s dušou diabla

Rámcový vzdelávací program: Anjel s dušou diabla

Ministerstvo školstva prezentuje svoju víziu vzdelávania ako perfektný systém plný demokracie a šťastných žiakov. Na úradníkmi podpísanom papieri znie povinná školská dochádzka veľmi sľubne, je tomu tak aj v skutočnosti? (Tento článok je prekladom z českého jazyka a týka sa vzdelávacieho programu Českej Republiky. Na Slovensku je to však prakticky rovnaké.) Čítaj ďalej...

Jan
24

Odmeny a chválenie: Otrávený cukrík

Odmeny a chválenie: Otrávený cukrík

Deti sa rodia s obrovskou túžbou učiť sa. A tiež majú vrodenú schopnosť úprimnosti, vcítenia a ohľaduplnosti. Tieto kvality vystúpia do popredia vďaka nášmu vedeniu, nášmu vzoru a nášmu uznaniu a oceneniu. Odmeny a pochvaly za „dobré správanie“ alebo „dobrý výkon“ proste len prekážajú v ceste. Čítaj ďalej...

Jan
24

Sebavzdelávanie - najužitočnejšia schopnosť, ktorú môžete mať

Sebavzdelávanie - najužitočnejšia schopnosť, ktorú môžete mať

Či už sa zaoberáte čímkoľvek, od programovania a návrhu hardwaru, cez biológiu, chémiu až niekde po históriu, archeológiu a rad ďalších odborov, príde vám vhod jedna konkrétna schopnosť, ktorá pomôže k úspechom v každej z týchto činností – sebavzdelávanie. Čítaj ďalej...

Jan
22

Čo nám ponúka súčasné školstvo a ako to zmeniť

Čo nám ponúka súčasné školstvo a ako to zmeniť

Náš prístup k školstvu potrebuje fundamentálne zmeny. Školy by nám viac než vedomosti mali poskytovať oporu a vedenie, odovzdanie skúseností skôr než znalostí. Čítaj ďalej...

Jan
22

Na pol ceste - Waldorf a Montessori

Na pol ceste - Waldorf a Montessori

Školstvo klasického typu má mierne povedané veľké množstvo nedostatkov a snaha o ich zlepšenie či rozsiahlejšiu modifikáciu nie je dielom iba nedávnej doby. Článok opisuje dve vzdelávacie filozofie vznikajúce na začiatku 20. storočia. Čítaj ďalej...

Jan
21

Rozhovor: Brett Veinotte o hrôzach štátneho školstva

Rozhovor: Brett Veinotte o hrôzach štátneho školstva

Rozhovor s bývalým učiteľom a zakladateľom úspešného podcastu School Sucks Brettom Veinottom, v ktorom okrem iného opisuje škodlivosť štátnych škôl. Čítaj ďalej...

Jan
20

Ako verejné vzdelávanie mrzačí naše deti a prečo

Ako verejné vzdelávanie mrzačí naše deti a prečo

Klasický článok od dlhoročného učiteľa, ktorý si počas svojej kariéry uvedomil, že s tradičnými školami nie je niečo v poriadku. Po odchode zo školstva sa stal jeho známym kritikom a zástancom slobodného vzdelávania. Čítaj ďalej...

Sep
1

Slobodné školstvo

Slobodné školstvo

Školstvo a vzdelávací systém sú – prinajmenšom na našom území – už vyše dve stovky rokov nerozlučne späté so štátom. Dnes to znamená, že „pravidlá hry“ v školstve určuje vláda, ktorá rozhoduje o tom, čo sa musí učiť, ako sa to môže učiť, kto to smie učiť, kto sa to smie učiť, kto sa to musí učiť, akú dlhú dobu musí byť učený, akým spôsobom má byť hodnotený, a aký trest čaká toho, kto sa protiví akémukoľvek z uvedených nariadení. Čítaj ďalej...

Feb
11

Vzdelávanie pohľadom slobodného oka (vzdelávanie z pohľadu unschoolingu)

Vzdelávanie pohľadom slobodného oka (vzdelávanie z pohľadu unschoolingu)

Celý svoj život som bol „odškolený“. Jediná inštitúcia, ktorú som navštevoval a môže byť vzdialene považovaná za školu, bola škôlka, a to bola samozrejme iba zábava a hry. Bol to jednoducho život. Vždy som premýšľal o tom, aké to je byť celý deň zavretý v školskej budove. Aké musí byť hrozné sedieť tam celé hodiny, byť vyučovaný strelenými učiteľmi a poobede ešte písať domáce úlohy. Čítaj ďalej...

Feb
11

Školský učiteľ šiestich lekcií

Školský učiteľ šiestich lekcií

Volajte ma prosím pán Gatto. Pred dvadsiatimi šiestimi rokmi, keď som nemal nič lepšie na práci, som skúsil učenie v škole. Moja aprobácia ma oprávňuje vyučovať angličtinu a literatúru, ale to vôbec nie je to, čo robím. Učím totiž ľudí vyučovať a získavam za to ocenenia. Čítaj ďalej...