Mar
20

Omyly pána Rousseaua pretrvávajú v teórii vzdelávania dodnes

Omyly pána Rousseaua pretrvávajú v teórii vzdelávania dodnes

Jean Jacques Rousseau je známy pre svoju teóriu o vzdelávaní, ktorá hlásala návrat k prirodzenosti a prírode. V mnohých vzdelávacích textoch ho označujú za pôvodcu na dieťa zameraného a prirodzeného vzdelávania. Tí, ktorí pravidelne navštevujú môj blog vedia, že píšem o deťom prirodzeným spôsoboch vzdelávania, a preto by mohli predpokladať, že časť inšpirácie pochádza z diela pána Rousseaua. Je pravda, že som sa nechal inšpirovať – v tom, aby som napísal článok o tom, ako veľmi sa mýlil. Čítaj ďalej...

Jan
27

Skúsenosti z De Kampanje Sudbury School

Skúsenosti z De Kampanje Sudbury School

Už sú to roky, čo som sa podieľala na založení De Kampanie Sudbury School v meste Amersfoort podľa modelu školy Sudbury Valley a mám radosť, že v nej stále môžem byť súčasťou komunity skvelých ľudí. Zabezpečovať chod školy nie je občas jednoduché a musíme z času na čas čeliť výzvam, ale to všetko je na druhej strane veľmi obohacujúce. Čítaj ďalej...

Apr
25

Neue Schule Hamburg

Neue Schule Hamburg

Náš kolega Hynek Jína pôsobí aktuálne ako praktikant na najväčšej Sudbury škole v Európe. Tu prinášame článok jeho prvých dojmov. Čítaj ďalej...

Apr
25

Úvod do slobodného vzdelávania

Úvod do slobodného vzdelávania

Napadlo vás niekedy, že celý školský systém je postavený na hlavu? Čiastkových dôkazov by ste mohli nájsť toľko, s koľkými nezištnými známkami, nekompetentnými učiteľmi a ďalšími podobne (ne) výraznými nedostatkami sa v ňom môžete stretnúť. Čítaj ďalej...

Feb
4

Návšteva v slobodnej škole

Návšteva v slobodnej škole

Na návštevu Demokratische Schule v Berlíne, ktorá deklaruje, že je založená na unschoolingu a inšpiruje sa školami typu Sudbury Valley, som sa veľmi tešila. Popravde povedané, cez všetku načítanú literatúru som si stále nedokázala predstaviť, ako to vlastne v praxi funguje. Pod vplyvom vlastnej skúsenosti, ktorá zahŕňa len klasický český školský dril a americký silne individualistický prístup založený na testovaní, som stále nedokázala prijať myšlienku absolútneho slobodného učenia sa – bez zásahov dospelých, bez riadenej činnosti, len tak. Čítaj ďalej...

Jan
28

Školy typu Sudbury v Európe

Školy typu Sudbury v Európe

Americká škola Sudbury Valley a ďalšie vzdelávacie inštitúcie od nej odvodené svoju históriu počítajú v radoch desiatok rokov, majú mnoho študentov a celkovo povedané sú pevne zakorenené. Aká je ale situácia s inštituciona­lizovanou vetvou unschoolingu na našom európskom kontinente? Čítaj ďalej...

Jan
22

Na konci cesty - slobodné školy

Na konci cesty - slobodné školy

Tento článok sa bližšie pozerá na históriu a súčasnosť inštitucionali­zovaného konára unschoolingu a dvoch najznámejších slobodných škôl do neho spadajúcich. Čítaj ďalej...

Jan
21

Sudbury: unschooling školy

Sudbury: unschooling školy

Zástanca Sudbury škôl Bruce L. Smith, ktorý má s nimi dlhoročné skúsenosti, popisuje podobnosti unschoolingu s týmto typom škôl. Čítaj ďalej...

Jan
10

Nočná mora štátnej školy

Nočná mora štátnej školy

Prečo napravovať systém, ktorý bol navrhnutý, aby zničil myšlienku jednotlivca? Čítaj ďalej...

Sep
1

Slobodné školstvo

Slobodné školstvo

Školstvo a vzdelávací systém sú – prinajmenšom na našom území – už vyše dve stovky rokov nerozlučne späté so štátom. Dnes to znamená, že „pravidlá hry“ v školstve určuje vláda, ktorá rozhoduje o tom, čo sa musí učiť, ako sa to môže učiť, kto to smie učiť, kto sa to smie učiť, kto sa to musí učiť, akú dlhú dobu musí byť učený, akým spôsobom má byť hodnotený, a aký trest čaká toho, kto sa protiví akémukoľvek z uvedených nariadení. Čítaj ďalej...