Prekladateľ: Radoslav Tóth

Dec
8

Školské šikanovanie II: Sloboda od šikanovania

Školské šikanovanie II: Sloboda od šikanovania

Školy podporujú šikanovanie už len tým, akým spôsobom sú usporiadané. Nie sú to ani demokratické ani morálne komunity. Ako potom môžeme vôbec očakávať, že niekedy vyriešime problém šikanovania a zabránime utrpeniu tých, ktorých sa to týka? Čítaj ďalej...

Sep
8

Rozhovor s Danielou Vávrovou o unschoolingu

Rozhovor s Danielou Vávrovou o unschoolingu

Volám sa Daniela Vávrová (1969), vyštudovala som matematický odbor na PF UPJŠ, ale srdcom som sa realizovala ako bylinkárka a masérka. Žijem v Košiciach s manželom a synom, mojou súčasnou prácou je starostlivosť o rodinu a mojím snom je spravovať malý statok s biozáhradou a byť tvorivou ženou, manželkou a matkou. Čítaj ďalej...

Sep
1

Slobodné školstvo

Slobodné školstvo

Školstvo a vzdelávací systém sú – prinajmenšom na našom území – už vyše dve stovky rokov nerozlučne späté so štátom. Dnes to znamená, že „pravidlá hry“ v školstve určuje vláda, ktorá rozhoduje o tom, čo sa musí učiť, ako sa to môže učiť, kto to smie učiť, kto sa to smie učiť, kto sa to musí učiť, akú dlhú dobu musí byť učený, akým spôsobom má byť hodnotený, a aký trest čaká toho, kto sa protiví akémukoľvek z uvedených nariadení. Čítaj ďalej...

Dec
7

Minimálne invazívne vzdelávanie: Lekcie z Indie

Minimálne invazívne vzdelávanie: Lekcie z Indie

29. januára 1999 zapol Sugata Mitra počítač, ktorý nainštaloval do vonkajšieho múru budovy NIIT, ktorá oddeľovala pozemok firmy od jednej z najchudobnejších štvrtí New Delhi. V tejto štvrti väčšina detí nechodí do školy, sú negramotné a nikdy predtým nevideli počítač. Mitra však tento počítač jednoducho zapol a skupinke okolostojacich detí povedal, že s ním môžu experimentovať. Čítaj ďalej...

Dec
1

Hodnota hry I: Definícia hry

Hodnota hry I: Definícia hry

Unikátnou výsadou hry je možnosť kedykoľvek skončiť. Osoba, ktorá sa cíti byť tlačená alebo nútená do hry nie je hráčom, ale obeťou. Možnosť odísť je základom pre všetky demokratické vlastnosti hry. Je to práve spoločná hra, ktorá úplne prirodzenou a nenásilnou cestou učí deti slušnému správaniu a tomu, ako uspokojiť svoje potreby a zároveň brať ohľad na potreby ostatných a to patrí medzi najdôležitejšie životné lekcie, ktoré môže človek dostať. Čítaj ďalej...

Sep
15

Čo je unschooling?

Čo je unschooling?

O čo tu ide? Prečítajte si o podstate unschooling-u; metóde vzdelávania, ktorá úplne zmení vaše doterajšie predstavy o škole a vzdelávaní. Čítaj ďalej...

Apr
16

Ako byť dobrým unschoolerom

Ako byť dobrým unschoolerom

Pam Sorooshian napísala niečo úplne úžasného. Neuviedla pre to názov. Ja som to nazvala „Ako byť dobrým unschooleromm“, ale mohlo by to byť „Ako byť dobrým rodičom“ alebo „Ako byť dobrým človekom.“ Čítaj ďalej...