Sep
15

Čo je unschooling?

Čo je unschooling?

Tieto stránky sa zameriavajú na filozofiu unschoolingu. Tento súhrn myšlienok a postojov môžeme nazývať aj ďalšími spôsobmi: slobodné vzdelávanie, odškolenie, prirodzené učenie, nezávislé učenie, deťmi riadené učenie, záujmom riadené učenie alebo jednoducho žitie. Názov nie je dôležitý, oveľa väčší význam má pochopenie základných bodov tejto filozofie učenia, výchovy a života, ktoré sú podľa nás kľúčom k mnohým súčasným problémom nielen v oblasti vzdelávania.

Súčasný model vzdelávania, na ktorom sú založené takmer všetky školy, považujeme za úplne mylný a postavený na chybných základoch, ktoré sú produktom minulosti a v dnešnej dobe už zastarané. Školy sa k žiakom a študentom správajú, akoby predpokladali, že sú nekompetentní, nezodpovední a nedôveryhodní, pokiaľ nezískajú potrebné vzdelanie a výchovu, teda kým sa zo suroviny v podobe dieťaťa nestane vzdelaný, vychovaný produkt. Študenti sú v podstate pre školstvo prázdnymi nádobami s rovnakým tvarom a veľkosťou, do ktorých je potrebné pod nátlakom nahustiť veľké množstvo vedomostí, ktoré boli vyhlásené za dôležité. Tento systém pritom neberie do úvahy jedinečnosť každého človeka, jeho schopnosti, záujmy, talent, priania ani sny. A aj keď sa jednotliví učitelia sa môžu líšiť v správaní sa k deťom a napomáhať k tomu, aby si deti zachovali prirodzenú zvedavosť, kreativitu a iniciatívu, za čo si zaslúžia obdiv, systém je proti nim a v tomto úsilí ich nepodporuje.

Naproti tomu unschooling pokladá deti za plnohodnotné ľudské bytosti, ku ktorým by sme sa mali správať s rovnakým, ak nie väčším rešpektom, aký doprajeme dospelým. To znamená nikdy ich fyzicky netrestať, nenadávať im, nekričať na ne, nebyť iracionálny, neponižovať ich, nebagatelizovať ich záujmy. Unschooling predpokladá, že ľudia sú prirodzene zvedaví, pretože sa narodili do neznámeho sveta, ktorý túžia poznať, z čoho vyplýva neutíchajúca túžba učiť sa. Ťažko by ste teraz čítali tieto riadky, keby naši predchodcovia namiesto snahy vytvoriť pästný klin len znudene ležali na lúke a zízali na oblohu. Ľudia sa skrátka učia radi. Sú v tom dobrí a nikto ich k tomu nemusí nútiť. Jedná sa o evolúciou danú vlastnosť, ktorú bohužiaľ súčasný školský systém systematicky potláča.

Veríme, že deti sa učia najlepšie, ak sú v prostredí, v ktorom majú slobodu nasledovať svoje vlastné záujmy a v ktorom sa cítia bezpečne, kým našou úlohou je také prostredie im poskytnúť. Týmto spôsobom sa dokážu naučiť všetko, čo je pre život dôležité, a zároveň si uchovajú svoju zvedavosť a túžbu učiť sa po celý život.

Za neprijateľný považujeme fakt, že ak by nejaká rodina či inštitúcia na Slovensku chcela takto deti vzdelávať, narazí na školský zákon, ktorý unschooling neumožňuje.

Cieľom týchto stránok je:

  • šíriť myšlienky unschoolingu
  • poukazovať na škodlivosť súčasnej podoby vzdelávania
  • vytvoriť komunitu podobne zmýšľajúcich ľudí
  • vytvárať tlak na štátne školské autority, aby unschoolingu nestáli v ceste

 

Ak si tiež myslíte, že klasická škola nie je ideálnym riešením pre naše deti a chcete vedieť viac o unschooling-u, pridajte sa do našej skupiny na Facebook alebo sa prihláste do nášho NEWSLETTER-a. Poznáme reálne riešenie vzdelávania pre 21. storočie.

 

Jiří Košárek

Jiří Košárek

Jiří Košárek

Kontakt: kosarek (zavinac) svobodauceni.cz