Jan
23

Mýty vo vzdelávaní - recenzia

Mýty vo vzdelávaní - recenzia

Autorka v jednotlivých kapitolách načrtáva nedostatky klasického školstva – venuje sa napr. prirodzenosti učenia, známkovaniu, osnovám a učebniciam, spolupráci detí a študentov, roly učiteľa a zahrnutiu detí a študentov do rozhodovania. Čítaj ďalej...

Jan
22

Čo nám ponúka súčasné školstvo a ako to zmeniť

Čo nám ponúka súčasné školstvo a ako to zmeniť

Náš prístup k školstvu potrebuje fundamentálne zmeny. Školy by nám viac než vedomosti mali poskytovať oporu a vedenie, odovzdanie skúseností skôr než znalostí. Čítaj ďalej...

Jan
22

Nemať školu nevadí

Nemať školu nevadí

Krátke zoznámenie sa s niekoľkými svetovo známymi osobnosťami, ktorých úspech nie je podložený univerzitným diplomom a často ani riadnou školskou dochádzkou. Čítaj ďalej...

Jan
22

Čo som sa naučil o učení za 39 rokov života

Čo som sa naučil o učení za 39 rokov života

Som nadšený učiteľ a zároveň stále zapálený študent. Čítaj ďalej...

Jan
22

Neberte lieky, nechoďte do školy - úvod

Neberte lieky, nechoďte do školy - úvod

Naše deti sú úžasné. Musíme ich prestať dávať do systému, ktorý nerozpoznáva ich ľudskosť. Musíme prijať našu zodpovednosť. Dlhujeme to našim deťom, našej budúcnosti. Čítaj ďalej...

Jan
22

Na konci cesty - slobodné školy

Na konci cesty - slobodné školy

Tento článok sa bližšie pozerá na históriu a súčasnosť inštitucionali­zovaného konára unschoolingu a dvoch najznámejších slobodných škôl do neho spadajúcich. Čítaj ďalej...

Jan
22

Na pol ceste - Waldorf a Montessori

Na pol ceste - Waldorf a Montessori

Školstvo klasického typu má mierne povedané veľké množstvo nedostatkov a snaha o ich zlepšenie či rozsiahlejšiu modifikáciu nie je dielom iba nedávnej doby. Článok opisuje dve vzdelávacie filozofie vznikajúce na začiatku 20. storočia. Čítaj ďalej...

Jan
21

Rozhovor: Brett Veinotte o hrôzach štátneho školstva

Rozhovor: Brett Veinotte o hrôzach štátneho školstva

Rozhovor s bývalým učiteľom a zakladateľom úspešného podcastu School Sucks Brettom Veinottom, v ktorom okrem iného opisuje škodlivosť štátnych škôl. Čítaj ďalej...

Jan
21

Rozhovor s Chloe o unschoolingu

Rozhovor s Chloe o unschoolingu

„Najlepšia vec na unschoolingu je sloboda! Sloboda čítať čo chceš, robiť to čo miluješ, kamarátiť sa s kým chceš, ísť za svojimi snami, a všetko spochybňovať.“ Čítaj ďalej...

Jan
21

Sudbury: unschooling školy

Sudbury: unschooling školy

Zástanca Sudbury škôl Bruce L. Smith, ktorý má s nimi dlhoročné skúsenosti, popisuje podobnosti unschoolingu s týmto typom škôl. Čítaj ďalej...

Jan
21

Rozhovor s Johnom Holtom (1980)

Rozhovor s Johnom Holtom (1980)

John Holt je považovaný za otca unschoolingu. Nielenže tento termín prvýkrát použil, ale je tým, kto asi najviac ovplyvnil myslenie mnohých rodín, ktoré unschooling v súčasnosti praktizujú. Čítaj ďalej...

Jan
20

Rozhovor s Danou - Sofiou Šlancarovou o unschoolingu

Rozhovor s Danou - Sofiou Šlancarovou o unschoolingu

Rozhovor Kataríny Jonášovej s Danou – Sofiou Šlancarovou pre článok o unschoolingu pre časopis Respekt (článok vyšiel v Respekte č. 37/2011). Čítaj ďalej...

Jan
20

Ako verejné vzdelávanie mrzačí naše deti a prečo

Ako verejné vzdelávanie mrzačí naše deti a prečo

Klasický článok od dlhoročného učiteľa, ktorý si počas svojej kariéry uvedomil, že s tradičnými školami nie je niečo v poriadku. Po odchode zo školstva sa stal jeho známym kritikom a zástancom slobodného vzdelávania. Čítaj ďalej...

Jan
10

Nočná mora štátnej školy

Nočná mora štátnej školy

Prečo napravovať systém, ktorý bol navrhnutý, aby zničil myšlienku jednotlivca? Čítaj ďalej...

Dec
8

Školské šikanovanie II: Sloboda od šikanovania

Školské šikanovanie II: Sloboda od šikanovania

Školy podporujú šikanovanie už len tým, akým spôsobom sú usporiadané. Nie sú to ani demokratické ani morálne komunity. Ako potom môžeme vôbec očakávať, že niekedy vyriešime problém šikanovania a zabránime utrpeniu tých, ktorých sa to týka? Čítaj ďalej...

Dec
8

Školské šikanovanie I: Tragický dôsledok nedemokratických škôl

Školské šikanovanie I: Tragický dôsledok nedemokratických škôl

Predstavte si, že máte pätnásť, trinásť alebo jedenásť rokov a z nejakého dôvodu, ktorý nemôžete ovplyvniť, ste sa stali cieľom opovrhnutia a poníženia svojich spolužiakov. Každý deň v škole je pre vás ďalším dňom v pekle. Ostatní vás hanlivo nazývajú „štetkou“, „teplošom“, „buzíkom“; alebo ešte horšie. Spolužiaci do vás na chodbe zámerne narážajú a hádžu vaše učebnice na zem. Nikto s vami pri obede nesedí a ak áno, čoskoro začnú šikanovať aj jeho, takže s tým radšej prestane. Čo urobíte? Čítaj ďalej...

Sep
8

Rozhovor s Danielou Vávrovou o unschoolingu

Rozhovor s Danielou Vávrovou o unschoolingu

Volám sa Daniela Vávrová (1969), vyštudovala som matematický odbor na PF UPJŠ, ale srdcom som sa realizovala ako bylinkárka a masérka. Žijem v Košiciach s manželom a synom, mojou súčasnou prácou je starostlivosť o rodinu a mojím snom je spravovať malý statok s biozáhradou a byť tvorivou ženou, manželkou a matkou. Čítaj ďalej...

Sep
1

Slobodné školstvo

Slobodné školstvo

Školstvo a vzdelávací systém sú – prinajmenšom na našom území – už vyše dve stovky rokov nerozlučne späté so štátom. Dnes to znamená, že „pravidlá hry“ v školstve určuje vláda, ktorá rozhoduje o tom, čo sa musí učiť, ako sa to môže učiť, kto to smie učiť, kto sa to smie učiť, kto sa to musí učiť, akú dlhú dobu musí byť učený, akým spôsobom má byť hodnotený, a aký trest čaká toho, kto sa protiví akémukoľvek z uvedených nariadení. Čítaj ďalej...

Feb
28

Sedem hriechov nášho systému povinného vzdelávania

Sedem hriechov nášho systému povinného vzdelávania

Otázka, ktorú predkladám k dnešnej diskusii znie: Je povinné vzdelávanie správne alebo nesprávne? Zdá sa, že mnoho ľudí verí, že celkovo je to správne. Ja si však myslím, že celkovo to správne nie je. Rád by som načrtol niektoré zo svojich dôvodov v nasledujúcom zozname, ktorý nazývam „sedem hriechov“ systému núteného vzdelávania. Čítaj ďalej...

Feb
22

Prečo deti nemajú rady školu? No, prečo asi...

Prečo deti nemajú rady školu? No, prečo asi...

Každý, kto kedy chodil do školy vie, že škola je väzenie, ale takmer nikto to nevysloví. Nie je zdvorilé to hovoriť. Všetci chodíme okolo tejto pravdy po špičkách, pretože po jej vyslovení vyzeráme všetci tak kruto. Ako môžu dobrí ľudia posielať svoje deti do väzenia na niekoľko dlhých rokov? Čítaj ďalej...