Jan
1

Ako nám môžete pomôcť

Ako nám môžete pomôcť

Sloboda učenia je otvorená skupina ľudí so záujmom o slobodné vzdelávanie. Radi uvítame ďalších členov redakčného tímu aj občasných spolupracovníkov. Čítaj ďalej...

Jan
1

Zoznam článkov blogu Petra Graya

Zoznam článkov blogu Petra Graya

Na tejto stránke nájdete prehľadný zoznam preložených článkov Petra Graya z jeho blogu Freedom to Learn v poradí, v ktorom ich Peter Gray písal. Čítaj ďalej...

Dec
18

Dokážeme merať vzdelanie?

Dokážeme merať vzdelanie?

V Amerike a v mnohých ďalších moderných národoch sme posadnutí meraním. Naším mottom by pokojne mohlo byť: „Ak sa to nedá spočítať, neráta sa to.“ Ale čo je to vlastne vzdelanie? Aký má zmysel? A vo svetle našich odpovedí na tieto otázky sa opýtajme sami seba: Je možné merať vzdelanie a pokiaľ áno, dáva zmysel, aby sa na každého vzťahovali rovnaké kritéria? Čítaj ďalej...

Dec
18

II. setkání Svobody učení s Quincy Russellem

II. setkání Svobody učení s Quincy Russellem

Zveme tímto na další z řady setkání příznivců svobodného vzdělávání, tentokrát s hostem – Quincy Russellem. Setkání se uskuteční v Paralelní Polis ve druhém patře (Dělnická 43, Praha 7), v sobotu 24. 1. 2015, od 16 hod. Čítaj ďalej...

Dec
16

Podvádzanie vo vede II: Škola pripravuje pôdu podvádzaniu (nielen) vo vede

Podvádzanie vo vede II: Škola pripravuje pôdu podvádzaniu (nielen) vo vede

Študenti veľmi dobre vedia, že pravidlá ohľadom podvádzania v škole sú podobné pravidlám hry. V tomto prípade sa však jedná o hru, ktorú nechcú hrať. Nútia ich chodiť do školy, robiť si úlohy, písať testy. Nemajú možnosť vyjadriť sa k tomu, čo budú študovať, ako budú testovaní a aké sú pravidlá ohľadom podvádzania. Za takých okolností je veľmi ťažké správať sa podľa pravidiel. Čítaj ďalej...

Dec
11

Podvádzanie vo vede I: Tragický prípad samovraždy

Podvádzanie vo vede I: Tragický prípad samovraždy

Ako časté sú podvody vo vede? Nikto to presne nevie. Obrancovia čistoty vo vede tvrdia, že takéto podvody sú veľmi zriedkavé a ich zdrojom je len pár „pokazených jabĺk“. O tom však dosť pochybujem. Podľa mňa sú odhalené prípady podvodu vo vede len špičkou ľadovca. Čítaj ďalej...

Dec
5

Konflikt konvenčného školstva a dôverujúceho rodičovstva

Konflikt konvenčného školstva a dôverujúceho rodičovstva

Najväčšou spoločenskou silou v konflikte s dôverujúcim rodičovstvom je podľa mňa práve školstvo. Moc škôl nad deťmi a ich rodičmi narástla počas posledných desaťročí natoľko, že je už prakticky nemožné byť dôverujúcim rodičom dieťaťa, ktoré navštevuje typickú štátnu alebo súkromnú školu. Čítaj ďalej...

Dec
5

Ako byť dôverujúcim rodičom v dnešnej dobe

Ako byť dôverujúcim rodičom v dnešnej dobe

Detská nesloboda je vážnou spoločenskou otázkou. Ľudia každého veku potrebujú slobodu, a preto trpia, pokiaľ im ich slobodu vezmú. Ako spoločnosť sme túto skutočnosť pochopili v súvislosti s dospelými, ale strkáme hlavu do piesku namiesto toho, aby sme videli, že aj deti túžia po slobode a potrebujú ju, aby boli šťastné a mohli sa zdravo vyvíjať. Ak by deti mali moc, povstali by na protest a vynútili by si pozornosť a realizáciu nápravy. Deti však túto moc nemajú. Čítaj ďalej...

Dec
4

Prečo došlo k úpadku dôverujúcej výchovy a detskej slobody?

Prečo došlo k úpadku dôverujúcej výchovy a detskej slobody?

Väčšina rodičov dnešnej doby nedôveruje svojim deťom. Vnímajú ich ako krehké a nekompetentné bytosti, ktoré sa nedokážu rozhodovať samostatne a najlepšie je, keď kráčajú po ceste, ktorú im vytýčili. Dnešná doba však vyžaduje presne tie vlastnosti, ktoré si ľudia rozvíjajú svojimi vlastnými činnosťami – osobnú zodpovednosť, nezávislosť myslenia, iniciatívu, sebavedomie, flexibilitu, kreativitu a predstavivosť. Tieto vlastnosti však podporuje len dôverujúca výchova. Prečo došlo k jej úpadku? Čítaj ďalej...

Dec
1

Nobelova cena pre Malalu Yousafzay a otázka práv detí

Nobelova cena pre Malalu Yousafzay a otázka práv detí

Nedostatok úcty k deťom sa prejavuje aj v slovách, ktoré použila Nobelova komisia pri oznámení tohtoročnej Nobelovej ceny za mier a tiež v slovách Deklarácie OSN o právach dieťaťa. Čítaj ďalej...

Nov
26

Peter Gray rozpráva o svojom detstve

Peter Gray rozpráva o svojom detstve

Prvých 60 rokov 20. storočia bolo obdobím, kedy aspoň v severnej Amerike a v západnej Európe rástla miera detskej slobody. Dospelí aj deti mali viac voľného času, odbory pomáhali robotníkom s vybavením kratších pracovných týždňov a miera detskej práce bola tiež na ústupe. Výchova detí bola liberálnejšia a menej sa zameriavala na poslušnosť ako predtým. 50-te a 60-te roky boli určitým spôsobom zlatou érou pre deti. Čítaj ďalej...

Nov
24

Dôverujúce rodičovstvo: Úpadok a potenciálna renesancia

Dôverujúce rodičovstvo: Úpadok a potenciálna renesancia

Rodičovstvo, výchova detí a akékoľvek iné ľudské správanie je vždy potrebné pochopiť v kontexte kultúry. Štýl výchovy súvisí so širšími kultúrnymi hodnotami a jeho cieľom je odovzdávať tieto hodnoty ďalšej generácii. Čítaj ďalej...

Nov
14

Nádej, ktorú vkladám do svojej knihy Free to Learn

Nádej, ktorú vkladám do svojej knihy Free to Learn

Za svojho života som bol svedkom mnohých pokrokov našej spoločnosti v otázke ľudských práv. Pokročili sme v uznaní kompetencií a práv ľudí bez ohľadu na rasu, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu. Dúfam, že počas rokov, ktoré mi na tomto svete ešte ostávajú, budem môcť byť svedkom skutočného pokroku v uznaní kompetencií a práv detí, pretože len vtedy, keď deti budú slobodne vyrastať, môžeme dúfať vo vytvorenie spoločnosti, v ktorej budú dospelí skutočne vedieť, ako zvládať svoju slobodu a zodpovednosť, ktorá slobodu sprevádza. Čítaj ďalej...

Nov
13

Závislosť na počítačových hrách: Vyskytuje sa vôbec?

Závislosť na počítačových hrách: Vyskytuje sa vôbec?

Prirovnávanie „závislosti na počítačových hrách“ ku gamblingu je zavádzajúce. Na rozdiel od gamblingu sú počítačové hry o zručnosti a vedomostiach, nie o náhode. Navyše ak chceme poznať dôsledky hrania počítačových hier alebo dôsledky čohokoľvek iného, potrebujeme poznať výsledky dobre navrhnutých výskumných štúdií a štatistiky. Čítaj ďalej...

Nov
13

Čím je hranie počítačových hier pre deti prospešné

Čím je hranie počítačových hier pre deti prospešné

Mnohí rodičia sa ma pýtajú na to, či je správne obmedzovať deťom hranie počítačových hier. Iní mi priamo povedali, že deťom obmedzili počítačové hry a celkový čas pred akoukoľvek obrazovkou, a to tónom, ktorý naznačoval, že to predsa musí spraviť každý rozumný rodič. Čítaj ďalej...

Nov
9

Ako sa deti učia odvahe v dobe nadmernej ochrany

Ako sa deti učia odvahe v dobe nadmernej ochrany

V jari roku 2008 nechala Lenore Skenazy, obyvateľka štvrte Queens v New Yorku, svojho 9-ročného syna v obchode uprostred Manhattanu v nedeľu okolo obeda, dala mu zopár drobných, 20 dolárov pre každý prípad, mapu, preukaz na metro a (predpokladám) bozk na rozlúčku a povedala mu, že môže ísť domov sám. Aby sa jej syn dostal domov, musel ísť správnym metrom a potom autobusom po trase, ktorú už so svojou mamou mnohokrát absolvoval. Čítaj ďalej...

Nov
3

Je reálna reforma vzdelávania možná? Ak áno, ako?

Je reálna reforma vzdelávania možná? Ak áno, ako?

Skutočná reforma vzdelávania vyžaduje podľa môjho názoru zásadnú zmenu nášho pochopenia vzdelávacieho procesu. Vyžaduje ten druh zmeny myslenia, ktorý navrhujem vo všetkých článkoch tohto blogu. Skutočná reforma v prvom rade vyžaduje, aby sme opustili myšlienku, že vzdelávanie detí by mali riadiť dospelí. V podstate tým navrhujem, aby sme sa úplne zbavili predpokladu, ktorý je základným pilierom súčasného systému vzdelávania. Čítaj ďalej...

Apr
25

Neue Schule Hamburg

Neue Schule Hamburg

Náš kolega Hynek Jína pôsobí aktuálne ako praktikant na najväčšej Sudbury škole v Európe. Tu prinášame článok jeho prvých dojmov. Čítaj ďalej...

Apr
25

Úvod do slobodného vzdelávania

Úvod do slobodného vzdelávania

Napadlo vás niekedy, že celý školský systém je postavený na hlavu? Čiastkových dôkazov by ste mohli nájsť toľko, s koľkými nezištnými známkami, nekompetentnými učiteľmi a ďalšími podobne (ne) výraznými nedostatkami sa v ňom môžete stretnúť. Čítaj ďalej...

Apr
23

Moja skúsenosť slobodne vzdelávaného človeka

Moja skúsenosť slobodne vzdelávaného človeka

O domácom/slobodnom vzdelávaní či unschoolingu koluje široké spektrum názorov, negatívnych aj pozitívnych, od tých, ktorí ho nikdy nezažili až po tých, ktorí sú práve v procese slobodného vzdelávania svojich detí. Čo ale veľmi často nevidím, je pohľad dospelého slobodne vzdelávaného človeka. Čítaj ďalej...