Prekladateľ: Peter Ščigulinský

Nov
18

Prestaňme deti rozdeľovať do skupín podľa veku III.

Prestaňme deti rozdeľovať do skupín podľa veku III.

My dospelí si lichotíme, keď si myslíme, že sme tými najlepšími vzormi, radcami a učiteľmi pre naše deti. Deti však iné deti zaujímajú omnoho viac ako dospelí. Zvlášť sa zaujímajú a sú pripravené učiť sa od tých, ktorí sú o trošku starší, teda len o trošku ďalej vo svojom vývoji, ale nie príliš ďaleko. Čítaj ďalej...

Nov
16

Prestaňme deti rozdeľovať do skupín podľa veku II.

Prestaňme deti rozdeľovať do skupín podľa veku II.

Štúdium detskej hry vo vekovo oddelených prostrediach je podobné štúdiu opíc v klietke; pozorujeme správanie v neprirodzených a obmedzených podmienkach. Opice v klietkach sa správajú oveľa agresívnejšie a dominantnejšie ako opice v divočine, a to isté platí pre deti vo vekovo oddelených prostrediach v porovnaní s vekovo premiešaným. Čítaj ďalej...

Nov
14

Prestaňme deti rozdeľovať do skupín podľa veku I.

Prestaňme deti rozdeľovať do skupín podľa veku I.

Jedným z najzvláštnejších a podľa môjho názoru najškodlivejších aspektov správania sa k deťom je náš zvyk rozdeľovať detí do tried a skupín podľa veku. Robíme to nielen v škole, ale stále častejšie aj v mimoškolských prostrediach, čím ochudobňujeme deti o nesmierne cennú zložku ich prirodzeného sebavzdelávania. Čítaj ďalej...

Okt
30

Prirodzené prostredie pre detské samovzdelávanie

Prirodzené prostredie pre detské samovzdelávanie

Ľudské inštinkty pre sebavzdelávanie môžu poskytovať základ pre vzdelávanie v našej modernej spoločnosti. Je iróniou, že v tradičných školách najprv deti pripravíme o všetky vzdelávacie prvky ich prirodzeného prostredia, a potom sa ich snažíme niečo naučiť! Čítaj ďalej...

Okt
28

Prečo sú školy také, aké sú II: Sily brániace skutočným zmenám

Prečo sú školy také, aké sú II: Sily brániace skutočným zmenám

V dnešnej dobe si už značné množstvo ľudí uvedomuje vzdelávaciu hodnotu hier. Veria, že detská svojvôľa je pozitívnou vlastnosťou pre ich vlastný rozvoj, pre vzdelávanie a radosť zo života. Napriek tomu školy pokračujú vo vzdelávaní tak ako doteraz, dokonca s postupom času zaberá našim deťom školské vyučovanie a ďalšie dospelými organizované aktivity stále viac času. Prečo je tak ťažké zvrátiť tento trend? Čítaj ďalej...

Sep
28

Prečo sú školy také, aké sú I: Stručné dejiny vzdelávania

Prečo sú školy také, aké sú I: Stručné dejiny vzdelávania

Ak chceme pochopiť, prečo sú tradičné školy také, aké sú, musíme najprv opustiť myšlienku, že sú výsledkom logickej nevyhnutnosti alebo vedeckého porozumenia. Namiesto toho sú produktom histórie. Dnešné školstvo dáva zmysel iba keď na neho nahliadneme z historickej perspektívy. Čítaj ďalej...

Sep
28

Deti sa vzdelávajú samy IV: Skúsenosti zo školy Sudbury Valley

Deti sa vzdelávajú samy IV: Skúsenosti zo školy Sudbury Valley

Model vzdelávania tejto školy nie je variáciou štandardného vzdelávania, ani progresívnou verziou tradičnej školskej dochádzky. Je to niečo úplne iné. Pochopenie tejto školy vyžaduje úplne odlišný spôsob myslenia, než ktorý dominuje v súčasnom vzdelávacom systéme. Musíme začať touto myšlienkou: Dospelí nekontrolujú vzdelávanie detí. Deti sa vzdelávajú samy. Čítaj ďalej...

Sep
25

Deti sa vzdelávajú samy III: Skúsenosti lovcov a zberačov

Deti sa vzdelávajú samy III: Skúsenosti lovcov a zberačov

Po státisíce rokov sme všetci žili ako lovci a zberači až do doby, kým sme nevynašli poľnohospodárstvo (asi pred 10 tisíc rokmi). Naše ľudské inštinkty, vrátane inštinktívnych spôsobov učenia, sme získali v kontexte tohto spôsobu života. A preto si prirodzene musíme položiť nasledovnú otázku: Ako sa deti lovcov a zberačov naučia potrebným znalostiam a vedomostiam, aby sa z nich v rámci svojej kultúry stali užitoční dospelí? Čítaj ďalej...

Sep
24

Deti sa vzdelávajú samy II: Všetci vieme, že u malých detí to funguje

Deti sa vzdelávajú samy II: Všetci vieme, že u malých detí to funguje

Premýšľali ste niekedy o tom, koľko vecí sa deti v prvých rokoch svojho života naučia pred tým, ako ich v škole začnú systematicky vzdelávať? Ich učenie je prirodzené a automatické, je výsledkom inštinktívnej hry, skúmania a pozorovania všetkého v okolí. Prirodzenosť tohto procesu však neznamená, že je bez námahy. Čítaj ďalej...

Sep
24

Deti sa vzdelávajú samy I: Niekoľko dôkazov

Deti sa vzdelávajú samy I: Niekoľko dôkazov

Ako dospelí máme určitú zodpovednosť voči našim deťom a deťom po celom svete. Našou zodpovednosťou je vytvoriť bezpečné, zdravé a ohľaduplné prostredia, v ktorých sa môžu deti vyvíjať. Ďalej potrebujeme zabezpečiť, aby deti mali zdravé jedlo, čerstvý vzduch, čisté miesta na hranie a veľa príležitostí komunikovať s ostatnými ľuďmi v rôzneho veku. Jediná vec, o ktorú sa nemusíme starať, je vzdelávanie našich detí. Čítaj ďalej...

Sep
21

Štúdium vyžaduje slobodu - Úvod k blogu o hre, zvedavosti a vzdelávaní

Štúdium vyžaduje slobodu - Úvod k blogu o hre, zvedavosti a vzdelávaní

Čo sa stalo s myšlienkou, že deti sa učia vďaka vlastným hrám a vlastnému skúmaniu? Každá seriózna psychologická teória učenia tvrdí, že učenie je aktívny proces kontrolovaný tým, kto sa učí a motivovaný zvedavosťou. Život detí a ich vzdelávanie môžeme jednoducho vylepšiť, a zároveň podstatne znížiť náklady, ktoré míňame na súčasné školy. Čítaj ďalej...