Prekladateľ: Lukáš Mojžíš

Jan
5

Problém tradičného školstva

Problém tradičného školstva

Evolúcia sa vyznačuje obrovskou diverziotu spôsobov a charakteristík. Obmedzením diverzity človek nemôže zabrániť samotnej evolúcii. Čítaj ďalej...

Jan
5

Právo ovládať svoj proces učenia

Právo ovládať svoj proces učenia

Mladí ľudia by mali mať právo ovládať a smerovať svoje vlastné vzdelávanie; tým sa myslí rozhodovať o tom, čo, kedy, kde, ako, koľko a s kým sa budú učiť. Čítaj ďalej...