John Holt (autor)

Jan
5

Právo ovládať svoj proces učenia

Právo ovládať svoj proces učenia

Mladí ľudia by mali mať právo ovládať a smerovať svoje vlastné vzdelávanie; tým sa myslí rozhodovať o tom, čo, kedy, kde, ako, koľko a s kým sa budú učiť. Čítaj ďalej...