Feb
5

Plány na rok 2015 (a ďalej)

Plány na rok 2015 (a ďalej)

Milí priaznivci Slobody učenia,

ďakujeme za priazeň, ktorú nám venujete svojím záujmom o tému slobodného vzdelávania. Sme radi, že aj na Slovensku postupne rastie záujem o nové modely škôl, kritické hlasy voči súčasnému školstvu (a predovšetkým k jeho nemennosti) sa ozývajú z mnohých strán, od odborníkov, učiteľov, rodičov a postupne sa snáď začínajú brať do úvahy aj názory detí a dospievajúcich, o ktorých tu ide predovšetkým.

Činnosť projektu Sloboda učenia na Slovensku sa od svojho vzniku zameriavala na šírenie osvety a povedomia o existencii demokratických škôl a filozofickým, psychologickým východiskám, ktoré vytvárajú argumentáciu v prospech tohto modelu. Budeme vám aj naďalej s radosťou prinášať novinky zo sveta slobodných škôl v podobe slovenských prekladov článkov, tituliek a podobne. Cesta osvety je dôležitým, ale nie jediným krokom, ktorý je potrebné spraviť pre dosiahnutie cieľa tohto projektu, ktorým je založenie Slobodnej demokratickej školy na Slovensku. Aj keď vieme, že tento cieľ nie je možné vzhľadom k legislatíve na Slovensku uskutočniť v úplnosti, mnohé kroky vedúce k tomuto cieľu vieme postupne spraviť aj napriek tomu.

S viacerými priateľmi, s ktorými nás spája záujem o tento projekt, sme sa zamysleli nad tým, ktoré konkrétne kroky by bolo treba podniknúť na tejto našej ceste – a keď hovorím o našej ceste, myslím cestu, na ktorú sa k nám môžete kedykoľvek v rámci vašich možností pridať aj vy – radou, pripomienkou, kritikou, povzbudením alebo akýmkoľvek iným konštruktívnym spôsobom. Tu je výsledok nášho spoločného rozmýšľania:

1. Upravenie, sprehľadnenie, modernizácia stránky www.slobodaucenia.sk

Stránky už fungujú pár rokov, nazbieralo sa na nich mnoho informácií a mierne stratili svoju prehľadnosť. Radi by sme doplnili ďalšie funkcie, ktoré by návštevníkom umožnili ľahšie sa zorientovať, rýchlo nájsť to, čo hľadajú a ľahšie sa dokázali zapojiť. Chceme to spraviť v rámci možností rýchlo. Cieľom nie je mať hypermodernú stránku o 2 roky, ale prehľadnú stránku čo najskôr.

Čo môžete urobiť vy? Napíšte nám, čo by ste radi mali na novej stránke, čo vám na súčasnej chýba, čo by ste vylepšili, doplnili alebo upravili. Ak ste programátor, máte trochu voľného času, viete pracovať v tíme a radi by ste podporili Slobodu učenia svojou aktivitou, napíšte nám.

2. Osveta pre Slobodu učenia 2.0

Po úpravách na stránke by sme radi rozbehli okrem všeobecnej aj cielenú osvetu. Hľadáme okrem iného týchto ľudí:

  • rodičov, ktorí by boli ochotní dať svoje deti do takejto školy – chceme mať prehľad, koľko nás je (jedná sa o rodičov, ktorí už majú deti v škole, v škôlke, v domácom vzdelávaní a aj tých, ktorí deti ešte len plánujú). Potrebujeme vedieť, kde sa nachádzate a ako sa môžeme spojiť, aby sme vytvorili základ pre fungovanie takej školy.
  • ľudí, ktorých podobne ako mňa myšlienka slobodných škôl chytila za srdce natoľko, že nedokážu myslieť väčšinu dňa na nič iné. Hľadáme tých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu alebo hlavu k myšlienke. Potrebujeme poznať vaše pripomienky a predstavy, chceme diskutovať. Stránky, aktivity a časom aj stretnutia a zakladanie školy nerobíme pre seba, ale pre naše deti, pre lepšiu spoločnosť a pre budúcnosť. Sme presvedčení, že jednotlivec zmôže veľa, ak zvládne to najdôležitejšie – zmysluplne sa zapojiť do kolektívne prospešnej aktivity.

Na novej stránke bude tak ako v súčasnosti mapa zaregistovaných členov, ale navyše bude možnosť aktívnejšie sa zapojiť do diskusie, čo na súčasnej stránke nie je úplne možné.

3. V rámci osvety chceme vydať výber z článkov blogu Petra Graya v knižnej forme, podobne, ako to spravili naši českí kolegovia. Tým by sme získali skúsenosti na väčší projekt, ktorým by bolo preložiť a vydať knihu Free to Learn (2013), ktorú napísal taktiež Peter Gray.

Máte akékoľvek skúsenosti s vydávaním kníh? Poznáte niektorého vydavateľa osobne a bol by ochotný vydať takéto dielo (súbor článkov)? Napíšte nám.

4. Všetky tieto veci smerujú k tomu, aby sa našli ľudia ochotní a schopní sa pravidelne stretávať osobne s cieľom vytvoriť projektový tím, ktorý časom založí reálnu školu. Bude treba diskutovať o konkrétnych veciach – priestory, personál, organizácia, rozdelenie zodpovedností, finančná a právna stránka veci a kopa ďalších väčších a menších vecí. Našťastie existuje mnoho podobných organizácií, ktoré riešia to isté, takže sa máme kde inšpirovať. Na Slovensku sa však jedná o terra incognita (neznámu zem), takže sú vítaní všetci, čo majú radi životné výzvy.

5. Zabudli sme na niečo? Ako by ste postupovali vy, keby ste mali založiť demokratickú ško­lu?


Kontaktujte nás na dočasnom maile: pscigulinsky(za­vinac)gmail.com

S témou súvisí trochu aj článok Ako nám môžete pomôcť.


 

Ak si tiež myslíte, že klasická škola nie je ideálnym riešením pre naše deti a chcete vedieť viac o unschooling-u, pridajte sa do našej skupiny na Facebook alebo sa prihláste do nášho NEWSLETTER-a. Poznáme reálne riešenie vzdelávania pre 21. storočie.

 

Peter Ščigulinský

Peter Ščigulinský

Peter Ščigulinský

Kto som? Som človek, ktorého odjakživa fascinovalo vzdelávanie, ale uvedomil som si to až po vyštudovaní lekárskej fakulty. Pri čítaní pôvodného blogu Petra Graya v lete 2014 som prišiel na to, že som našiel svoje životné poslanie. Dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme nové spôsoby myslenia a správania, predstavivosť, schopnosť riešiť nové problémy a nemôžeme si dovoliť ubíjať ľudský potenciál starými spôsobmi vzdelávania. V prvom rade to však nie je fér voči samotným deťom. Ak chceme, aby sa pripravili na budúcnosť a dokázali čeliť novým výzvam, budeme musieť radikálne prehodnotiť naše predstavy o školách a vzdelávaní.

Ja chcem pre svoje deti slobodné a demokratické prostredie, v ktorom sa budú môcť hrať a skúmať svet v prostredí, v ktorom budú hra a učenie jedným a tým istým, kde sa prakticky naučia, čo je to sloboda a zodpovednosť a kde zistia, čo je ich životné poslanie. Som si istý, že v tomto prostredí na to prídu omnoho skôr ako ja.

Kontakt: pscigulinsky@gmail.com