ZŠ Livingston

Livingsotn zahájil činnost v září 2014 jesličkami, školkou a zájmovým centrem s aktivitami pro rodiče na mateřské dovolené, dopoledními i odpoledními kroužky, anglickými programy a vzděláváním pro dospělé. V září 2015 byla otevřena škola, kterou v současné době navštěvuje skupina předškoláků a 30 dětí prvního, druhého a třetího ročníku, které pracují ve věkově smíšených skupinách. Škola je přátelská k dětem i rodičům, učení probíhá smysluplně, na základě vnitřní motivace dětí, v celém systému fungování školy dochází k rozvoji dovedností žáků důležitých pro život. Anglický jazyk s rodilou mluvčí je zařazen od prvního ročníku, ve výuce využíváme nejmodernější technologie. Hodnotíme pouze slovně a na základě portfolií. Škola je vybavena Montessori pracovnou, ateliérem, výukovou dětskou kuchyní, tělocvičnou, prostory pro družinu i jídelnou. Samozřejmostí je podpora školního psychologa, logopeda, pedagogického poradce i další vzdělávání pedagogů.

ZŠ Livingston