ZŠ Letokruh

Malá soukromá alternativní základní škola v Brně, kterou založili rodiče, kteří nechtějí o vzdělávání svých dětí jenom mluvit. Hlavní principy školy: děti pobývají často venku, učí se prožitkem, učitel neznámkuje, ale hodnotí slovy, rodiče jsou součástí školy. Škola je určena pro první až pátý ročník prvního stupně, jedna třída v ročníku, 16 dětí ve třídě. Pobyt venku: Děti tráví jeden den v týdnu v přírodě, venku se přirozeně pohybově rozvíjí , na vlastní kůži prožívají všechna roční období, zažívají skutečná (ne virtuální) dobrodružství. Příroda je nejen inspirací, ale i zdrojem poznání.

Učení (se) prožitkem: Děti objevují svět a vnímají ho v souvislostech, nejlépe si zapamatují to, co opravdu prožijí, výuka využívá přirozenou hravost, získávají respekt nejen k sobě, ale i druhým. Učení probíhá všemi smysly.

Hodnocení bez známek: Děti se učí, protože chtějí, ne kvůli dobré známce, nebojí se chyb a umí se z nich poučit, poznávají svoje silné a slabé stránky, nebojí se říct svůj názor a učí se ho věcně formulovat. Učení probíhá beze strachu.

Rodiče součástí školy: Účastní se společných výletů a slavností, mohou se podílet se na vedení zájmových kroužků, mohou ovlivňovat dění a směřování školy. Letokruh je malá rodinná škola.

ZŠ Letokruh