ZŠ Jurta

Škola si klade za cíl poskytovat vzdělávání, které svým činnostním a praktickým charakterem a svou smysluplností motivuje žáky k vlastní aktivitě při řešení problémů a k zodpovědnosti. Žáci budou mít jeden lesní den v týdnu (EVVO), budou se učit v reálných situacích. Prostředí školy je podnětné a bezpečné, žáci budou respektováni. V průběhu dne se budou potkávat děti z MŠ a ZŠ (společné ranní setkávání v kruhu, volná hra, odpolední družina s dílnami). Žákům je k dispozici jídelna – výdejna, venkovní zahrada koncipovaná jako hřiště v přírodním stylu, záhonky na pěstování vlastní zeleniny, malý sad s ovocnými stromy, domácími zvířaty (králíci, morčata, osli), venkovní prostory i jídelna – výdejna jsou využívány společně s MŠ Jurta. Rodiče jsou partneři, se kterými společně zlepšujeme podmínky pro přirozený rozvoj dětí, fungování Základní školy Jurta a Mateřské školy Jurta je bez spolupráce rodičů nemyslitelné. Rodiče pomáhají v rozvoji zázemí a spolupracují při přípravě a pořádání akcí pro děti. Soulad mezi rodinou a školou považujeme za nedílnou součást výchovně vzdělávacího procesu.

ZŠ Jurta