ZŠ V Pohybu

Chceme být školou, která jde s dětmi. Naším hlavním cílem je, abychom děti nepřipravili o jejich schopnost být tady a teď a radovat se z každé chvilky. Vytváříme si vlastní koncept, který bude v souladu s dětmi i s námi. Inspirujeme se v mnoha současných vzdělávacích směrech a přístupech (Montessori, Waldorf, kritické myšlení, …) chceme být otevření, od toho i náš název – ZŠ V Pohybu. Rádi bychom celý jeden den týdně trávili venku, a to za každého počasí. Začínáme jednou třídou, která bude pro cca 16 žáků, naším cílem je věkově smíšená skupina a do budoucna bychom rádi zajistili i druhý stupeň vzdělávání.

ZŠ V Pohybu