Koventinka

Naše komunitní škola je místem rozvoje dětí od 5 do 12 let (v režimu individuálního vzdělávání) a nabízíme zde vhodnou alternativu žákům prvního stupně základní školy, kterým nevyhovuje klasický přístup státního školství. Pohlížíme na proces výchovy a vzdělávání jinak než běžná škola, která přináší řadu rizik, jimž nechceme své děti vystavit. Jsme sami rodiči a je pro nás důležité, aby se (nejen naše) děti učily rády, aby byly zodpovědné a samostatné, aby jejich znalosti byly propojeny se skutečným životem. Náš přístup umožňuje namísto potlačování individuality dětí, neshod, odporu nebo pocitu promarněného času prožívat i ve škole svobodu, harmonii a společnou radost. Vycházíme z principů vzdělávání zaměřeného na dítě, unschoolingu, z principů respektujícího přístupu a z pedagogických (Waldorf, konstruktivismus, projektové vyučování, Montessori) a obecných humanistických hodnot.

Koventinka

Koventinka