KomuNitka

Jsme skupina rodičů, které rodičovství dovedlo k touze po možnosti svobodného rozvoje a vzdělávání jejich dětí. Rozhodli jsme se takový prostor pro naše děti a jejich vrstevníky vytvořit. Místo, kde budeme zkoušet, hledat a tvořit v souladu s potřebami našich dětí. KomuNitka je volnočasová a doplňková aktivita pro děti ve věku 3–6 let (a jejich mladší sourozence). Jádro skupinek nyní tvoří děti ve věku 5ti let. Tvoříme stabilní skupinky, které budou pokračovat i při nástupu dětí do režimu individuálního vzdělávání na prvním stupni. Cílem je svobodné setkávání a podnětné prostředí pro naše děti mimo instituci školky a později školy a prostor pro setkávání doma vzdělávaných dětí a jejich rodičů, výměnu informací a společnou tvorbu.

Máme k dispozici prostory s hernou, kde budujeme připravené prostředí inspirované montessori pedagogikou, se vzdělávacími pomůckami v oblasti senzomotoriky, praktického života, matematiky, českého jazyka, přírodních věd, historie, zeměpisu atd. Součástí je i výtvarná a tvůrčí dílna a hudební koutek, kolektivní aktivity jako komunitní kruh, zpěv a hra na hudební nástroje, pohybové hry a prvky dětské jógy.

Jsme volně inspirování myšlenkami unschoolingu, svobodné školy (Sudbury Valley, Pesta), montessori a waldorfské pedagogiky.

KomuNitka