Škola Hlásek v Hlásné Třebani

Základní škola je nováčkem mezi našimi institucemi. V letošním roce jsme naplnili jednu třídu, která je dělena na skupinu prvňáčků a skupinu třeťáků a páťáků. V příštím školním roce otevřeme třídy dvě.

Ve škole se ještě více než ve školce ukazuje, jak rozdílné tempo a způsob výuky děti potřebují. Během prvních měsíců se prvňáci pohybují v pracovních sešitech z matematiky v rozmezí několika desítek stránek. Díky tomu, že neznámkujeme, ale děti využívají sebehodnocení, mohou děti postupovat podle vlastních potřeb. To velmi pomáhá k rozvoji sebedůvěry a vnímavosti k potřebám svým i potřebám druhých. Tento přístup však neznamená, že by děti uměly méně než jejich vrstevníci, každé si pouze volí způsob, jakým ke svému cíli dojde.

Plán vzdělávacího programu je náročný, nicméně respektující momentální schopnosti a potřeby dítěte. Naše škola je zaregistrována ve školském rejstříku a splňuje veškeré požadavky Ministerstva školství. Výuka je však koncipována tak, aby dětem dávala ještě něco navíc. Od první třídy mají děti zvýšenou výuku angličtiny, od druhé třídy bychom od příštího roku zavedli jeden den v AJ. Stejně jako ve školce pracujeme s metodou výuky matematiky profesora Hejného, v hodinách českého jazyka rozvoj kritického myšlení. Děti pracuji v malých skupinkách, což dovoluje pedagogům tvořit individuální program pro každé dítě, pokud je to potřeba.

Pro děti samotné je přínosné, pokud mohou od malička dostávat komplexní vzdělání, které je připraví na jejich dospělý studijní život. Největší nechuť získají děti k učení právě v období mezi 1. a 3. třídou. Pokud však škola poskytne prostředí, které dítě nestresuje, ale naopak poponáší, tak dítě do budoucna zvládne i velké nároky na znalosti, které přijdou s druhým stupněm základní školy či gymnáziem.

Škola Hlásek v Hlásné Třebani