Domácí vzdělávání Jany Králové

Člověk se vzdělává a učí celý život. Vzdělání je to, co nám nikdo nevezme. Je důležité, co žák bude umět a znát, ale zároveň je důležité, jaký člověk z něj vyroste. Nabízíme alternativu pro 1. – 5. třídu základní školy. Důležitý je pro nás individuální přístup, otevřený prostor, výuka AJ od 1. třídy, moderní trendy ve výuce, zdravý styl a mimoškolní aktivity. Výkon žáka je hodnocen podle jeho osobního maxima, postavení žáka je srovnatelné s dospělým. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

Domácí vzdělávání Jany Králové