Adélka

Zajišťujeme individuální přístup k žákům, využíváme systém slovního hodnocení. Škola stojí na principech globální výchovy. Učíme žáky k hlubšímu a širšímu chápání světa a jeho souvislostí. Vedeme žáky k úctě k přírodě a snažíme se v nich rozvíjet zájem o ekologii, ideu venkova a trvale udržitelného života. Škola oslovuje rodiče, kteří pro své dítě chtějí rozvoj dětské osobnosti, tvůrčího myšlení a sociálních dovedností, alternativní metody vyučování, ve škole také výchovu lidských hodnot. Snažíme se ekologickou výchovou v dítěti vytvořit jádro zodpovědnosti a obdivu k Zemi. Chováme mnohá domácí zvířata – psa, kočky, králíky, ovce, kozy, kachny, včely, aby s nimi děti přišly do styku, staraly se o ně a nalezly k nim kladný vztah. Pořádáme měsíční jednodenní výlety za poznáním a projektové dny. Též hudební festival a ekologickou výtvarně literární soutěž Den Země ze mě.

Adélka

Adélka