ZŠ Krasohled

Při tvorbě pedagogické koncepce vycházíme ze základního předpokladu, že dětí se UMÍ UČIT a CHTĚJÍ SE UČIT a nepotřebují za to, že se učí, odměny ani tresty. V touze po učení spatřujeme přirozenou touhu dítěte, kterou je potřeba rozvíjet, ne přetvářet. Děti podporujeme ve zvídavosti, ve svobodné volbě postupu práce, ve vlastním objevování.V naší škole uplatňujeme princip Respektovat a být respektován. Podporujeme dítě ve svobodném a zodpovědném rozhodování a vyjadřování. Respektujeme individuální předpoklady k učení u každého dítěte. Děti neznámkujeme, vedeme je k sebehodnocení a poznání vlastní hodnoty.

ZŠ Krasohled