ZŠ Kairos

Naším cílem je vytvořit malou školu s příjemnou atmosférou, kde se děti i celé rodiny navzájem znají, kde jsou rodiče nedílnou součástí celého vzdělávacího procesu a kde se spokojené děti se zájmem učí novým poznatkům.

Vycházíme z dobré zkušenosti podporování vnitřní motivace, z respektování individuality každého dítěte a jeho možností. Za účelem vysoké efektivity učení hodláme využívat inovativní metody výuky, učení v souvislostech, mezioborově, činnostně. K vnitřní motivaci dětí přispějeme dobře připraveným podněcujícím a esteticky příjemným prostředím a osobností učitele.

Velmi důležitý je pro nás pohyb jako součást zdravého životního stylu. Rovnováhy chceme docílit i v oblasti komunikace, umět komunikovat na světové úrovni (aj) ale i v českém jazyce (umět se „domluvit“, představit své myšlenky, obhájit názor…). Výuka bude probíhat denně od pondělí do pátku dle pečlivě připraveného ŠVP „Rozhovor, práce, hra, slavnost“ vycházejícího z RVP a Jenského vzdělávacího plánu.

Škola bude otevřena od 7:00 do 18:00 hodin. Ve školním roce 2016/2017 chystáme otevřít 1 –2 třídy věkově smíšené pro žáky 1. – 3. tříd. V dalších letech pak vždy jednu třídu. Maximální rozsah školy plánujeme na 5 tříd po 12 až 20 dětech a to tak, aby těchto pět tříd pokrylo všech 9 ročníků povinné školní docházky. Naším cílem je být otevřeným společenstvím, je pro nás tedy důležité propojení s dalšími místními iniciativami a aktivitami. Odpolední aktivity a zájmové kroužky doplňujeme „Lesní družinou“. Lesní družina je jedna z nejvhodnějších možností k mimoškolnímu vzdělávání. Udržuje každodenní kontakt s přírodou, využívá její regenerační schopnosti, je ideálním prostředím pro další rozvoj klíčových kompetencí.

Dalším z cílů školy je propojit péči o děti s péčí o celou rodinu. Vytvořit nabídku pro možnost osobního růstu.

ZŠ Kairos