Lesní školka a škola ZeMě

.. ZEMĚ JE ZE MĚ JE ZEMĚ JE ZE MĚ ..

Jdeme pospolu nevyšlapanou cestou od roku 2009 (školka), od 2012 (škola). Společně s našimi dětmi se učíme, radujeme, prožíváme a zažíváme život ve všech jeho podobách. Realizujeme své potenciály, sny a vize. Poskytujeme prostor ve sféře vzdělávání, sebepoznávání, kultury, tradičních hodnot a rituálů.

Jsme komunitní lesní škola na bázi domácího vzdělávání a zároveň lesní školka. Do školy přijímáme děti od 6 do 11 let (první stupeň ZŠ). Každý den chodí se skupinkou cca 10–12 dětí 1 až 2 průvodci z řad rodičů a nadšenců, z nichž každý hoří pro nějaké konkrétní téma, které dětem předává formou diskusí, exkurzí, her, výletů, divadel, projektů. Je pro nás důležitý živý kontakt s probíranou látkou. Témata zpracováváme v 1–2 měsíce dlouhých epochách. Zároveň každý den má svůj charakter daný i konktrétními průvodci. Děti si samy často volí téma společného nebo individuálního zkoumání. V rámci školních dnů probíhá Kruh, kdy se děti mají možnost vyjadřovat k dění ve škole a často toho využívají. S průvodci si tykají. jednou za 2–3 měsíce máme parlament, kde se sejdou průvodci, rodiče a žáci a společně diskutují o všem, co je třeba. Velmi vítáme součinnost rodičůa jejich vstupy do školy. Dovážíme děti vlakem z Prahy a po nabíráme po celé trase Praha – Řevnice. Zároveň poskytujeme poradenství lidem, kteří si přejí založit vlastní komunitní školu.

Lesní školka a škola ZeMě