ZeMě

Jsme komunitní lesní škola, kterou zřizuje společenství rodičů zapálených pro přirozenou výchovu svých dětí. Navazujeme na lesní školku s níž jsou děti v každodenním kontaktu. Nabízíme ucelený celodenní projektový program pro děti, jejichž rodiče zůstávají zodpovědní za jejich vzdělání, v rámci domácího vzdělávání. Děti tedy musí být přihlášeny v registrované ZŠ, která podporuje portfoliové přezkušování s metodikem. Školu zajišťujeme od pondělí do čtvrtka, v pátek je den organizovaný rodiči exkurze, dílny apod., případně volno.

Ve školní třídě jsou děti smíšeného věku 6 – 10 let. Ve škole je 1 hlavní průvodce 3 dny v týdnu, který udržuje kontinuitu výuky a celkového dění mezi dětmi. Hlavní průvodkyně má psychologické vzdělání. Každý den chodí do školy 2 průvodci se skupinou 8 – 10 dětí. Průvodci jsou z největší části z řad aktivních rodičů, z nichž většina chodí do školy jednou týdně. Každý z nich přirozeně “hoří” pro nějaký aspekt života, který považuje za důležitý dětem předávat. Je mezi nimi i rodilý mluvčí anglického jazyka (portréty jednotlivých průvodců viz web – Průvodci). Děti tak mají přístup k více vzorům z řad svých blízkých dospělých, žen i mužů. Cesta je cíl. Disponujeme útulným zázemím chaloupky a jurty v krásné přírodě brdských lesů, dostupné pěšky od vlaku (Řevnice, trasa Praha Beroun). Chaloupka je vybavena krásným dřevěným ručně vyráběným nábytkem. Máme tu třídu, vedlejší “šicí” místnost, kuchyňku, šatničku, koupelnu a podkrovní komůrku. Jurta slouží k více pohybovým aktivitám, které z různých důvodů nelze provozovat venku jako je hudba, divadlo, tanec, jóga. Na zahrádce před srubem mají děti svůj oblíbený sněmovní strom, na který rády lezou během různých pauz. Na louce okolo je také oblíbený posed a konstrukce potní chýše, která slouží jako prolézačka. Pravidelně pořádáme celou řadu výjezdů a exkurzí, i procházek po okolí, takže mnohdy se do naší třídy ani nedostaneme. Navštěvujeme koncerty, divadla, výstavy, řemeslné dílny, trávíme čas v lese pozorováním přírody, pořádáme výjezdy na koně, plavání, lyžování. Také k nám chodí na návštěvu lidé z celého světa, kteří mají dětem co předat, mnozí z nich jsou příslušníci starých domorodých kmenů. Snažíme se dětem zprostředkovat přímý kontakt se vším, o čem se učí. A učí se vše, čím žijí. Našimi hlavními cíly jsou podpořit v dětech přirozenou zvídavost a touhu učit se, vědomí jejich jedinečnosti a zároveň spojení s celkem, schopnost tvořivě se vypořádat se situacemi a prostředím, ve kterém žijí, respekt k přírodě a Životu a jeden k druhému, vědět odkud pocházíme a kam směřujeme…

Důležitým nástrojem, kterým disponujeme je ranní kruh, kde děti mají možnost vyjádřit své pocity, co je pro ně důležité a případně řešit konfliktní situace. Nejlépe se nám zatím osvědčuje tzv. epochální učení, tzn. po dobu jedné epochy, která trvá většinou jeden měsíc, se zaměřujeme především na jedno téma, které probíráme do hloubky (naši předkové, náš les, naše tělo, vesmír apod.) Kromě toho dáváme vždy prostor dětem, aby se mohly věnovat tomu, co je momentálně nejvíc přitahuje a to prohlubovat. Trivium probíráme aplikované v tématech dané epochy, když děti samy pociťují potřebu něco si vypočítat, zapsat, přečíst. Děti si vedou záznamy o tom, co prožívají, co se učí. Ty slouží jako podklady pro přezkoušení na konci každého pololetí. Inspiruje nás intuitivní pedagogika a unschooling, ale nesledujeme žádnou konkrétní metodiku, rosteme podle potřeb a inspirace dětí a celého kolektivu dětí, rodičů a průvodců. Rodiče se přímo nebo nepřímo podílí na programu organizace exkurzí, vstupování do výuky s různými projekty. Rodiče se též podílejí na náplni koncepce (tematické celky). Jednou měsíčně se koná schůzka rodičů a průvodců školy, kde si ujasňujeme jednak téma na příští období, jak kdo může přispět, a jaké problémy kdo s dětmi řeší. Děti se mohou těchto schůzek účastnit a dostávají prostor k vyjádření svých potřeb. Naše zkušená metodička, u které přezkoušení probíhá, nám poskytuje několikrát za rok supervizi a podporuje růst naší školy podle aktuálních potřeb všech zúčastněných. Směřujeme k navýšení počtu dětí na 14 – 16 a průvodců na 2 – 3 na den, kdy v menších skupinkách budou probíhat různé projekty, na které se děti samy přihlásí. Na rok 2014/2015 přijímáme 4 – 5 dětí rodičů, kteří si přejí zůstat zodpovědní za vzdělávání svých dětí a souzní s naším konceptem. Stejně jako pro vstup do školky zde platí 2 měsíční zkušební doba, tedy oťukávací období, kdy obě strany mohou od dohody odstoupit (viz. web – Přijímání dětí).

ZeMě

ZeMě

ZeMě