Škola ZaHRAda

Škola ZaHRAda – tady rosteme.

Děti se podobají semenům. Ukrývají ohromný potenciál už od svého narození. Chtějí nasávat vláhu a živiny. Chtějí růst, objevovat a učit se. Ne z donucení, ale proto, že je jim to vlastní. Děti i semena jsou stvořeny k růstu.

Cokoli má růst a rozvinout svou krásu, potřebuje optimální podmínky. Ve škole to znamená bezpečné a podnětné prostředí, respekt a svobodu. Pak už děti i semena vědí jak na to.

Abychom měli kde růst spolu se svými dětmi, zakládáme ZaHRAdu.

  • malotřídní školu prvního stupně.
  • školu, která počítá s tím, že lidé jsou jedineční.
  • školu, která je životem tady a teď – učení skutečnými situacemi.

Škola ZaHRAda