Škola SPOLU

Škola SPOLU nabízí vhodnou alternativu žákům 1. stupně ZŠ, kterým nevyhovuje klasický přístup státního školství. Je určena pro děti od 5 do 12 let, které jsou v režimu individuálního (domácího) vzdělávání. Vycházíme z osnov kmenové školy a současně respektujeme osobnost a individualitu dítěte.

V naší škole není následována žádná konkrétní metodika, pedagogové jsou přirozenými autoritami a vychází ze svých zkušeností a potřeb dětí. Za každým dítětem je vidět jeho pokrok, oblasti zájmu a směřování jeho osobnosti.

Výuka probíhá prostřednictvím hry, osobního prožitku a komunikace a to v harmonickém, tvořivém a bezpečném prostředí. Důraz klademe na učení v souvislostech – projektové vyučování. Žáci si během roku tvoří svoje učebnice a portfolio.

Naším cílem je výchova sebevědomých, nezávislých, svobodně myslících a tvořivých dětí.

Škola SPOLU