Škola jedna radost

Škola JEDNA RADOST je otevřena od září 2014. Jejím mottem je „Smysluplná škola, která s vámi mluví“. Jsme otevřená, přátelská škola pro děti od první do deváté třídy. Jsou oblasti, které jsou pro nás velmi důležité, a to hlavně: demokratický model vzdělávání, zdravé prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství, podpora nadaných žáků, podpora žáků s potřebou podpůrného opatření.

Chceme učit smysluplně a v souvislostech. Učivo jednotlivých oborů a předmětů se prolíná tématicky, školní výstupy jsou detailně rozpracované v ŠVP. Děti vedeme ke čtení. Díky čtenářské gramotnosti zkoumáme další obory vědění. Používáme i tyto metody: genetická metoda čtení, čtenářské dílny, písmo Comenia Script, metody RWCT (Reading&Writing for Critical Thinking), program Čti+, program Čtení pomáhá, program Celé Česko čte dětem.

Jak učíme matematiku? Matematika prof. Hejného se nám líbí – učí děti přemýšlet, hledat souvislosti, bádat, poznávat… a touto cestou chceme jít i my.

Ve výuce přírodních věd (prvouka, přírodověda, vlastivěda) je naším cílem motivovat děti k poznávání, bádání, vlastním experimentům. Zapojíme se do ekologických a enviromentálních programů (Ekoškola).

Uvědomujeme si důležitost jazykového vzdělávání, proto: spolupracujeme s prestižními nakladatelstvími a využíváme jejich produktů (Oxford University Press, Cambridge University Press), anglický jazyk vyučujeme už od prvního ročníku, druhý jazyk v časové dotaci tří hodin týdně v osmé a deváté třídě, do výuky se budeme snažit zapojit rodilé mluvčí.

Škola jedna radost