ZŠ Na rovině

Nestátní základní škola kombinující v sobě program Montessori a další inovativní vzdělávací metody, jako je projektové vyučování, metody Kritického myšlení, Storyline ve výuce cizího jazyka… Stavíme na bezpečném prostředí pro vzdělávání, dobrém klimatu a vzájemném respektu. Věříme, že podporou vnitřní motivace – spolurozhodování o tom, co se budu učit – rozvíjíme touhu po poznání a vědomí vlastní spoluzodpovědnosti a samostatnosti.

ZŠ Na rovině