Marché Montessori

Poskytujeme smysluplné vzdělání pro děti od 15 měsíců do 12 let s láskou a porozuměním. Nabízíme zkušený tým učitelů, česko-anglické prostředí, malý kolektiv, respektující a individuální přístup, podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dětí. Našim cílem je, aby dětem zůstala chuť se celoživotně vzdělávat, uměly zacházet s informacemi, dokázaly si udržet vědomí vlastní jedinečné cesty a zároveň dovedly společně spolupracovat. Hodnotami Marché Montessori také jsou láska k člověku a životu, úcta k dětství, radost ze společného bytí, ochrana touhy objevovat, podpora nezávislosti a přirozené sebedůvěry v dítěti.

Marché Montessori