ZŠ Donum Felix

Učení je naše potřeba a přirozenost. Škola Donum Felix vychází ze dvou základních hodnot – vzájemné úcty a respektu, uznání rozdílnosti lidí a jejich autonomie a dále z potřeby celoživotního vzdělávání založeného na vnitřní motivaci. Spojením těchto východisek se zkušenostmi z moderních pedagogických a komunikačních přístupů vzniká škola Donum Felix jako učící se škola, která chce být šťastným darem pro naše děti, pro nás dospělé i pro celou společnost.

ZŠ Donum Felix