Lesní ZŠ Devětsil

Základní škola Devětsil – kořeny a křídla dětem:

Společně s rodiči jsme průvodci dětí na objevných cestách do jejich nitra a okolního světa. Podporujeme děti v tom, aby vždy uměly najít pevnou půdu pod nohama a měly odvahu rozletět se za svými sny.

Základní škola Devětsil je soukromá škola, kterou založili rodiče dětí lesní mateřské školky Devětsil. Děti se tu nejen připravují na spokojený život v dospělosti, ale plnohodnotně žijí už tady a teď. Škola klade důraz na vnitřní motivovanost k celoživotnímu učení, orientaci v hodnotách a informacích, porozumění v souvislostech a respekt ve vztazích k lidem i přírodě. Je to škola, která dětem pomáhá dobře zvládat rychlé proměny dnešního světa a vede je k aktivnímu přístupu.

  • malá škola s rodinnou atmosférou
  • nízký počet dětí ve věkově smíšené třídě
  • častý pobyt v přírodě během celého roku
  • učení prožitkem
  • výuka anglického jazyka od první třídy
  • děti se spolupodílí na výuce a tvorbě pravidel
  • škola otevřená rodičům, rodinám dětí a místní komunitě
  • slovní hodnocení

Kontakt: info@devetsil.eu 773 776 390

Lesní ZŠ Devětsil