Lesní mateřská školka Berounka

Na okraji Druztové u Plzně obýváme „malý svět“ schoulený mezi stromy. Je útočištěm pro nás, děti a dospělé Lesní školky Berounky při Ekoklubu rodičů, dětí a přírody. Jsme přátelé a kolegové, lidé, kteří se obohacují a pomáhají si. Stále hledáme nové, ale stavíme svoji činnost a bytí na pevných hodnotách a principech, z nichž nejdůležitějšími pro nás jsou:

  • komunita lidí, přinášejících své životní zkušenosti, nápady a energii,
  • kontaktní rodičovství, které je pro nás děti i rodiče přirozené, protože je plné lásky,
  • respektující výchova, která nás učí svojí láskou nesvazovat, ale nechat růst,
  • svoboda učení, ve které se učíme všichni to, co právě potřebujeme způsobem, jakým zrovna potřebujeme,
  • znalost svého prostředí, toho v bezprostřední blízkosti, ale i většího kontextu našeho života,
  • úcta k bohatství přírody, které nás živí, léčí, učí a vychovává nejlepším způsobem.

Symbol těchto šesti hodnot je pro nás včelí plástev. Proto jsme šesti hran zvolili jako základní půdorys našeho zázemí, srdce našeho „světa“, našeho Slamáčku. Volba všech stavebních materiálů byla také dána touto filozofií. Důraz při stavbě byl kladen zejména na autenticitu, jednoduchost a čistotu tvarů, přirozenou barevnost i skladbu materiálů. Hledáme způsob života, který by pro nás měl smysl, který by byl prospěšný. Věříme, že život má smysl, když je svobodný a svoboda, že začíná v hlavách, kde je od narození, ale postupně mizí s tím, jak jsou děti vychovávány v pilné dělnice a trubce svých včelstev. Našli jsme místo, na kterém děti budou svou svobodu objevovat, ochraňovat a učit se používat v respektu k druhým, aby jednou mohly být svobodnými dospělými. Objevují sebe a svět, ve kterém budou jednou chtít žít a který budou chtít chránit, protože teprve tak je život možný.

Lesní mateřská školka Berounka